Hea nõu lastega peredele

NB! hetkel toimuvad nõustamised telefoni teel

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.

Loe ise ja palun ütle ka teistele edasi see hea uudis, et alates aprillist toimub “Hea nõu lastega peredele” tasuta juriidiline nõustamine igal kolmapäeval kell 15-18. Nõustamine toimub telefonitsi, vastavalt vajadusele kas eesti või vene keeles ning kestab orienteeruvalt 30 minutit.

Vajalik on eelnev registreerimine liit@lastekaitseliit.ee või E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed. Lastekaitse Liit on tänulik Eesti Advokatuurile ja meie projektis “Hea nõu lastega peredele” nõustavatele advokaatidele, kes tulid kaasa Liidu üleskutsega toetada täiendavalt lapsevanemaid keerulisel COVID-19 perioodil ja on valmis ajavahemikul aprill-juuni tõstma tasuta nõustamiste mahtu iganädalaseks.

Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne.

Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Kui Te enda küsimust ja probleemi eelnevast nimekirjast ei leidnud, soovitame pöörduda www.juristaitab.ee/et/tasuta-oigusabi.

NB!
Lastekaitse Liidu vahendusel toimuva õigusnõustamise käigus kogutakse järgmisi isikuandmeid:

  • ees-ja perekonnanimi
  • telefoninumber
  • probleemi õigusvaldkond
  • võimaliku huvide konflikti ennetamiseks vaidlusega seotud isiku(te) ees- ja perekonnanimi
  • ning vajadusel muud õigusnõustamise seisukohalt olulised andmed.
    Viidatud andmed edastatakse isikut nõustavale advokaadile.

Lastekaitse Liit säilitab isikuandmeid konfidentsiaalselt jooksva kalendriaasta lõpuni isiku nõustamisele registreerumisest, seejärel kuuluvad andmed hävitamisele. Isikuandmeid ei kasutata uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks.

Loe lisaks:
➡️ Mis on hea nõu lastega peredele?
➡️ Helika Saar: “Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!”
➡️ Vikerraadio: Katrin Orav ja Helika Saar. Tasuta õigusabi vanematele laste küsimuses