Meie tegevused

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, Tallinn) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).

Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Vaata edasi siit!

Programm “Kiusamisest vabaks!”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

Projekt “Targalt internetis”

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Loe edasi www.targaltinternetis.ee

Ajakiri Märka Last

MTÜ Lastekaitse Liit ajakiri tutvustamaks lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele.

Vaata lisaks: ajakiri.lastekaitseliit.ee

Koolirahu

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Vaata lisa: www.koolirahu.eu

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Noortekogu

“Mul on õigus igal ajal oma mõtteid mõtelda, mul on õigus teistelegi oma mõtteid ütelda!“

Lastekaitse Liidu noortekogu on koht, kus meie, erinevaist Eestimaa paigust pärit lapsed, saame meid puudutavatel teemadel sõna sekka öelda ning oma arvamust väljendada. 2019-2020. aastal oleme loomas lisaväljundit Lastekaitse Liidu veebikirjale Märka Last. Nimelt on meil töös samanimeline dünaamiline infoplatvorm, mis võimaldab meil jõuda laste ja noorteni üle kogu Eesti. Ühtlasi tähendab see seda, et enam pole vaja tingimata olla Lastekaitse Liidu noortekogu liige, et meie tegemistest osa saada või mingil teemal sõna võtta. Märka Last portaal aitab meil erinevatest vaatenurkadest ja läbi erinevate meetodite (fotod, videoklipid, omalooming, arvamuslood, foorum jm) vastata küsimusele: “Kuidas elad, Eestimaa laps?” Kõigest lähemalt juba 2020. aasta alguses! :)

Saame tuttavaks

Kärg Valner (16) Lastekaitse Liidu esindaja Eurochildis
Tervitused lapse õiguste konventsiooni 30. juubeli puhul!

Dalia Doman (17) Lastekaitse Liidu mullune esindaja Eurochildis

Triin Sooäär (15) Järvamaa noorte esindaja Lastekaitse Liidus

Meie tegemised

Hetkel, 2019. aasta lõpus on meie peamiseks tegevuseks see, et paneme kokku täiesti uut kontseptsiooni, kuidas tekitada olukord, et meieni jõuaks erinevate laste ja noorte hääl üle kogu Eesti. Üheks konkreetseks meetodiks on dünaamilise infoportaali Märka Last kontseptsiooni väljatöötamine, mille pilootprojekti me koostöös Eurochildiga juba arendame. Nimelt kuulume me nende NEF (National Eurochild Forum) võrgustikku, kus meie roll ja ülesanne on “kokku koguda” erinevate meie riigi noorte arvamus ja seisukohad.

Lisaks olgu siin ära toodud paar meie viimast suuremat ettevõtmist.

Lastekaitse Liidu korraldatud meedialaager “Noorte kaasamine osalusvõimaluste laiendamiseks” tõi Tartusse kokku hulga meediahuvilisi noori. Tegemist oli kahepäevase kohtumisega, mille peamiseks eesmärgiks oli lisaks uute kontaktide saamisele ja mõtete vahetamisele läbi kogemuslugude osalejaid julgustada ja inspireerida.

Vaata tervet galeriid ja loe täispikka lugu siit


Loo lingi leiad siit

Lastekaitse Liidu noortekogu ajalugu

Kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta…

7-26 aastaseid noori koondav Noortekogu tegutseb MTÜ Lastekaitse Liit juures alates 2004. aastast. Noortekogu loodi lastekaitsepäeval, 1. juunil. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas ja moodustab olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, luues noortele võimaluse avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu erinevaid tegevusi. Nii toimus Noortekogu eestvedamisel 101 last Toompeale noortefoorum ja Noorteparlament. Koostöös Lastekaitse Liiduga on toimunud mitmeid konverentse ja üritusi, korraldatud erinevaid töötubasid ja läbi viidud koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.


Kui soovid noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile liit@lastekaitseliit.ee

GALERII

Fotod: erakogu

Noortekogu juhendajad ja koordinaatorid Lastekaitse Liidu töötajad Kristi Märk ja Annika Silde

Hea laste- ja noorteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.

Hea lasteraamat:

  • on kaunilt kujundatud
  • arendab kujutlusvõimet
  • inspireerib
  • äratab uudishimu
  • näitab, kui mitmekülgne on maailm
  • pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
  • ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

Koostööpartnerid:

Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.

Vaata häid lasteraamatuid siit!

Igale koolilapsele arvuti

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib “Igale koolilapsele arvuti” liikumise raames ettevõtete ja organisatsioonide ning ja kohalike omavalitsuste vahelist infot.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/igale-koolilapsele-arvuti

Lastekaitse Liidu Fond

  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond 

 

Lastelaagrid

Lastekaitse Liidule kuuluvad kaks vabariikliku tähtsusega lastelaagrit: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus Läänemaal ja Remniku õppe- ja puhkekeskus Ida-Virumaal. Lastekaitse Liidu lastelaagrite korraldamisel tegutseme selle nimel, et kõik lapsed ja noored saavad erinevate valikute kaudu positiivseid kogemusi, sisukalt aega veeta ja õppida.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid 

TOOL4GENDER

TOOL4GENDER (Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention of Gender Violence)

Rahvusvahelise projekti TOOL4GENDER eesmärk on tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid spetsialiste (õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolituskeskuste personal) soolise vägivalla, selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas.

Projekt viiakse ellu 2019 september – 2021 september rahvusvahelise projektimeeskonna poolt, mida koordineerib Asociacion Para La Gestion De La Integracion Social (GINSO, Hispaania). Lisaks MTÜ Lastekaitse Liidule on projekti partnerid veel: Sociedad Espanola De Asistencia Sociosanitaria De Valencia (Hispaania), Senior Europa Sociedad Limitada (Hispaania), Save the Children Romania (Rumeenia), Branch Dolj,  Heron Digital Education & Mathisis LTD (Küpros), I.R.E.S. – Istituto Di Ricerche Economiche E Sociali Del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (Itaalia).

 

Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

Lisainfo

Annika Silde (projektijuht) annika.silde@lastekaitseliit.ee

UNICEF Georgia koostööprojekt

Georgia lapsohvrite ja vägivalla tunnistajate multidistsiplinaarse ja asutustevahelise teenuse loomise ekspertabi

Koostöötegevused Lastekaitse Liidu ja UNICEF Georgia vahel.

Projektiperioodil märts 2020 – oktoober 2021 on eesmärgiks arendada Georgia kahes linnas: Tbilisis ja Kutaisis välja lastemajad (Barnahus).
Selleks aitavad Eesti eksperdid UNICEFi ning nende kohalikke partnereid Georgia valitsusest, prokuratuurist, politseist, sotsiaal-ja meditsiinisüsteemist teenuse käivitamiseks vajalike praktikate juurutamisel, kohalikke toetades, koolitades ja superviseerides.

Projekti rahastab Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Lisainfo:
Ann Lind-Liiberg (projektijuht)

ann[ät]intelligi.org