Lapse õigused

1. oktoober 2015

Kõik inimesed vastutavad lapse õiguste kaitse eest- kaasa arvatud lapsed ise!

Kõigil on õigused. Iga õigus tähendab ka kohustust. See tähendab, et kõigil, kaasaarvatud lastel, on ka kohustus austada teiste inimeste õigusi.

  1. Kõigil lastel on õigused. See tähendab, et kõigil lastel on ka kohustus austada teiste õigusi, nii laste kui täiskasvanute puhul.
  2. Kõigil lastel on õigus kaitsele vägivalla eest. See tähendab, et lastel on ka kohustus teisi mitte kiusata, tülinorida või muud moodi kahjustada.
  3. Kõigil lastel on õigus puhtale elukeskkonnale. See tähendab, et  lastel on ka kohustus ise oma ümbritsevat loodust puhtana hoida, mitte reostada.
  4. Kõigil lastel on õigus haridusele.  See tähendab, et nad peavad koolis käima, õppima nii palju kui nad võimelised on ning jagama teistega oma teadmisi.
  5. Kõigil lastel on õigus elule. See tähendab, et peab aitama ka neid, kes vajavad abi ja on ebasoodsas olukorras, et ka nende õigus elule oleks tagatud.

Loe lähemalt lapse õigustest LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOONIST ning pea meeles, et iga õigusega kaasneb ka kohustus sellest õigusest ise kinnipidada.