Veebiseminar “Lapsed ja noored ajakirjanduses”

6. jaanuar 2022

Meil kõigil on õigus teada, mis ühiskonnas toimub, kaasa arvatud seda, kuidas elavad meie lapsed. Täiskasvanutena peame alati jälgima, et info, sealhulgas artiklite ning foto- ja videomaterjali edastamise viis ei riivaks lapse õigusi ja heaolu.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tartu Ülikooliga korraldab 4. veebruaril Youtube’i vahendusel veebiseminari “Lapsed ja noored ajakirjanduses”, et arutada, kuidas teha laste ja noorte hääl kuuldavamaks ning kajastada laste ja nende peresid puudutavaid lugusid lapse huvidest lähtuvalt. Seminari sihtrühm on eeskätt tegevajakirjanikud ja (ajakirjandus)tudengid, samuti lastekaitsetöötajad ja lastega töötavad spetsialistid.

Seminaril esinevad Andres Aru, Tuuli-Brit Vaga, Heli Suvi, Kärt Anvelt, Kerttu Jänese, Simone Eelmaa, Marju Himma ja Triin Sooäär. 

Ettekannetes räägime neist teemadest: millised on lapse õigused meedias? Milles seisneb lastekaitsjate töö ja miks on nad pahatihti kidakeelsed? Mida pidada meeles lapse ja tema peret puudutava loo avaldamisel? Kas ja miks anda mikrofon laste ja noorte kätte?

Seminari modereerivad Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud Alide Kristine Alba ja Aveli Heletuli. Nad on kaasa löönud Eesti-sisestel, aga ka rahvusvahelistel konverentsidel ning aidanud omalt poolt kaasa lapse hääle kuuldavaks tegemisel.

ESINEJAD

“Millised on lapse õigused ja mida teha, kui märkad abivajavat last?”

Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei, laste ja noorte õiguste osakonna juhataja

150603_289

Andres Arul on magistrikraadiga võrdsustatud kraad õigusteaduses Tartu Ülikooli Õigusinstituudist. Põhiõiguste ja -vabaduste vastu tundis ta huvi juba ülikooliõpingute ajal, mistõttu valis oma esimeseks töökohaks Õiguskantsleri Kantselei, kus töötab alates 2004. aastast. Alates 2011. aastast, kui õiguskantslerile anti laste õiguste kaitse ja edendamise (lasteombudsmani) ülesanne, on ta ametis laste ja noorte õiguste osakonna juhatajana. Andres koos osakonna kolleegidega püüavad oma tööga kaasa aidata, et meie ühiskond oleks lapsesõbralik ja lastel oleks Eestis hea elada.

“Lapsed ja ajakirjandus – millega arvestada?”

Tuuli-Brit Vaga, Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenuste talituse konsultant ja Heli Suvi, Sotsiaalkindlustusameti arendus- ja ennetustalituse nõunik

Tuuli-Brit Vaga on Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenuste talituse konsultant. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrantuuri sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning lisaks omandanud sotsiaaltöötaja kutse 7. taseme spetsialiseerumisega lastekaitsele. Tuuli-Brit on 5 aastat töötanud lastekaitsevaldkonnas. Igapäevases töös keskendub ta meeskonnaga kohalike omavalitsuse lastekaitsetöötajate nõustamisele, eesmärgiga tõsta ja saavutada ühtset kvaliteeti lastekaitsetöös üle Eesti. Lastekaitselood meedias on olnud teema, millega on ta toimetanud nii õpingutes kui töös.

Heli Suvi

Heli Suvi töötab Sotsiaalkindlustuseameti lastekaitseosakonna nõunikuna. Ta on Tartu Ülikooli avalikkussuhete ja teabekorralduse magister ning omab kommunikatsioonialast töökogemust nii era kui avalikus sektoris. Heli sõnul on tema töös kõige olulisem lapse heaolu tagamine: “See on kõikide meie ettevõtmiste ja tegemiste peaeesmärk.”

“Kumb on tähtsam: lugu või laps?”

Kärt Anvelt, Eesti Päevalehe vanemtoimetaja ja Kerttu Jänese, Eesti Ekspressi Elu osakonna juht

Kärt-ESTA

Kärt Anvelt on uuriv ajakirjanik, kelle sulest on ilmunud lugusid nii Tallinna keskhaigla kahtlastest neerusiirdamistest, dopinguarst Vitali Bernatskist, aga ka mitmetest laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud juhtumitest. Ta on Eesti uuriva ajakirjanduse auhinna, Bonnieri preemia, kahekordne laureaat ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta ajakirjanduskonkursi võitja. Hetkel töötab ta Eesti Päevalehe vanemtoimetajana.

99a74a70-fa99-11eb-90a0-678c81daa4a2

Kerttu Jänese on üle kuue aasta töötanud pereajakirjas “Pere ja Kodu”, neist neli väljaande peatoimetajana. Enamus sealseid lugusid – nii probleemseid kui inspireerivaid – puudutas just lapsi. Alates juunist 2021 on Kerttu Eesti Ekspressi Elu osa juht ja peatoimetaja asetäitja. Kõige enam huvitavad teda lood, mis puudutavad ja mõjutavad otseselt inimeste elu ja neile korda lähevad.

“Hääletud alaealised – miks uudistes napib noorte seisukohti?”

Marju Himma, Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur

Marju Himma uurimisvaldkonnad on ajakirjanduslikud tööprotsessid ja ajakirjanike oskused ning nende kahe valdkonnaga seonduvad teemad auditooriumiuuringutes. Aastatel 2020-2022 töötab Marju Rootsis Karlstadi Ülikoolis järeldoktorantuuris uuringuga, milles kaardistatakse uudise võimalikke formaadimuutusi ning noorte uudisajakirjanduse tarbimist. Ühtlasi on ta Eesti uurimisrühma juht rahvusvahelises projektis Journalistic Role Performance, mis uurib ajakirjanike rollitäitmise ilminguid eesti meediatekstides. Meediakirjaoskuse teemaga tegeleb Marju Himma rahvusvahelises projektis SMaRT-EU.

“Meedia kui lapse hääle võimendaja”

Triin Sooäär, Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator

IMG_4297 (1)

Triin Sooäär on Pirita Majandusgümnaasiumi 11. klassi õpilane, kes on lisaks tavapärasele kooliõpilase rollile olnud alates 4. klassist seotud üle kümne noorteorganisatsiooniga enamasti juhtpositsioonidel, juhindudes mõtteviisist, et iga laps ja noor on justkui särama hakkamist ootav noor täht, keda tuleb potentsiaali leidmiseks vajadusel lihtsalt suunata. Lisaks on ta viimastel aastatel olnud noortesaate toimetaja-saatejuht, samuti külaline arvukates taskuhäälingutes ja seminaridel, jagades teadmiseid noortevaldkonnast ja lapse õigustest. Lastekaitse Liidu noortekogu juhina kasvas välja soov luua lapse õiguste saadikute võrgustik, mis on kogu Euroopa mastaabis ainulaadne, seega hetkel on ta koordinaatorina nendel teemadel Eestimaa laste ja noortega tegutsemas.

MODERAATORID

Alide Kristine Alba

Alide Kristine Alba

Alide Kristine Alba on Järva valla noortevolikogu esimees, kodutütar, koorilaulja-solist, samuti MTÜ NÜ TORE juhendaja koolitusel osaleja ja Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik. Lisaks kõigele muule on ta ka Koeru Keskkooli koolilehe toimetaja. Tänu mitmekülgsetele huvidele teab ta palju erinevatest osalusvormidest, kuid isiklikule kogemusele tuginedes samuti vaimse tervise teemadel muusika olulisusest noorte jaoks.

Aveli Heletuli

Aveli Heletuli on samuti Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik, mitmete loodusainete olümpiaadide võitja ning mitmekülgsete hobidega noor (JJ-Street tantsukool, MTÜ NÜ TORE huvialaring, kodutütred, kohaliku bändi kitarrist). Kõige eelneva kõrval on ta oluline küberturvalisuse kõneisik Euroopas läbi “Targalt Internetis” projekti, samuti üks 2021. aastal kahest Eesti esindajast Euroopa Liidu projektis “Better Internet For Kids” ehk Internetis käitumisest ning laste-noorte trendidest.

Aveli Heletuli 2