Vanematekogu

1. oktoober 2015

Vanematekogu näol on mittetulundusühingute seaduse tähenduses tegemist Lastekaitse Liidu esinduskoguga üldkogude vahelisel perioodil. Vanematekogu lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest ja kavandab Liidu pikemaajalist tegevust, nõustab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Vanematekogu töötab vabatahtlikkuse alusel ja koosneb Lastekaitse Liidu liikmetest ja toetajaliikmetest. Vanematekogu liikmed valib üldkogu kolmeks aastaks ja sinna kuulub koos presidendiga üheksa liiget.

 • Ene Tomberg – president
 • Maris Jõgeva
 • Merike Koppel
 • Reet Raukas
 • Tamo Vahemets
 • Tõnu Poopuu
 • Ene Tomberg – president
 • Irina Golikova
 • Maris Jõgeva
 • Irene Käosaar
 • Toivo Sikk
 • Tiina Urm
 • Ene Tomberg – president (alates 28. aprillist 2018)
 • Loone Ots – president (kuni 28. aprillini 2018)
 • Taimi Tulva
 • Kristel Voltenberg
 • Kristi Paas
 • Aimar Karu
 • Irina Golikova
 • Inge Järvpõld, alates 2018 asendusliige Tiiu Kuurme
 • Toivo Sikk
 • Tiiu Kuurme (alates 2018)
 • Loone Ots – president
 • Ene Tomberg
 • Taimi Tulva
 • Kristel Voltenberg
 • Monika Liiv
 • Aimar Karu
 • Irina Golikova
 • Inge Järvpõld
 • Toivo Sikk
 • Loone Ots – president
 • Ene Tomberg
 • Eve Liblik
 • Algis Perens
 • Monika Liiv
 • Aimar Karu
 • Irina Golikova
 • Viktor Kurušev
 • Ille Jõgi
 • Katrin Saks – president (2006-2010)
 • Ene Tomberg
 • Eve Liblik
 • Saida Ausing
 • Monika Liiv
 • Loone Ots
 • Ille Jõgi
 • Irina Golikova
 • Viktor Kurušev
 • Toivo Sikk – president (2005)
 • Ene Tomberg
 • Sirje Vaher
 • Priit Sutt
 • Veera Kutser
 • Eve Liblik
 • Saida Ausing
 • Kaie Kranich
 • Enna Tikas
 • Toivo Sikk – president
 • Veera Kutser
 • Saida Ausing
 • Ene Tomberg
 • Peep Tarre
 • Sirje Vaher
 • Enna Tikas
 • Liisa Pakosta
 • Margit Pajo
 • Elmar Nurmela – president (2000-2003)
 • Ene Tomberg
 • Saida Ausing
 • Toivo Sikk
 • Peep Tarre
 • Veera Kutser
 • Sirje Vaher
 • Kaja Susi
 • Enna Tikas
 • Ene Tomberg – president (1999)
 • Aimar Karu
 • Saida Ausing
 • Toivo Sikk
 • Sirje Vaher
 • Anna Daskevits
 • Ants Siimer
 • Ants Sild
 • Aili Heinjärv
 • Ene Tomberg – president (1995-1999)
 • Leo Tamm
 • Saida Ausing
 • Priit Sutt
 • Sirje Vaher
 • Kaur Hanson, alates 1998. a asendusliikmena Taimi Innos
 • Toivo Sikk
 • Ants Siimer
 • Toomas Vilosius
 • Leo Tamm – president (1994)
 • Ants Siimer
 • Sirje Vaher
 • Taimi Innos
 • Maili Lonks
 • Anneli Kurg
 • Aasa Põder
 • Heidi Tammar
 • Helve Reismann