Organisatsioonist

Iga lapse arengut toetava keskkonna loomiseks kujundab Lastekaitse Liit ühiskonnaliikmete teadlikkust ja võimekust lapse õiguste tagamisel.

MTÜ Lastekaitse Liit visioon:

Lastekaitse Liit on ühiskonnas tunnustatud lapse õiguste eestkõneleja ja parima tulemuse saavutamiseks keskendutakse valdkonnas kõige olulisematele teemadele.

Meie väärtused:

  • Hoolime lastest, peredest ja üksteisest
  • Oleme avatud ja positiivsed
  • Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.