Meie esindajad töögruppides

Nõukogu, töögrupp, võrgustik     Osaleja
Andmekaitse Inspektsiooni nõukogu
Vägivalla vähendamise arengukava täitmise töögrupp
Viru Vangla komisjon
Eesti Rahvuskultuuri Fond (Lastekaitse Liidu fond)
Asendushoolduse võrgustik
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste ekspertkomisjon
Eesti Koostöö Kogu koostöövõrgustik
Inimõiguste ümarlaud
Laste ja perede arengukava (2012-2020) juhtgrupp
Kooliõpilaste tervisekaitse töörühm
Koolitusnõukogu (lastekaitsetöötajate täiendkoolitus)
Lastekaitsetöö arendusrühm
Vanemluse ekspertgrupp
Lastekaitse Nõukogu ekspertgrupp
Perelepitaja kutse kutsekomisjon
Nopi Üles projektikomisjon
Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (ENVTL)
Lastekaitse Nõukogu
Huvikaitsevõrgustik
Annetuste kogujate võrgustik
Kiusamisvaba koalitsioon
Lapsehoidja kutsestandardi töörühm
Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu
Uimastiennetamise valitsuskomisjon
Immunoprofülaktika ekspertide komisjon
Säästva arengu komisjon
Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu
Võrdse kohtlemise võrgustik
Lasteombudsmani nõuandev kogu
Eurochild Riiklik Noortekogu
Rinnaga toitmise edendamise Eesti  komitee
Eurochild National Partner Network
Children Participation Refrence Group
Opening Doors for Europe’s Children Campaign
Children in Alternative Care
Euroopa riikide Turvalise Interneti Keskuse võrgustiku juhtkomitee
Euroopa riikide Turvalise Interneti Keskuse võrgustiku (Insafe) noorte koordinaatorite töörühm
Rahvusvaheline vihjeliinide assotatsioon (INHOPE)
Malle Hallimäe
Malle Hallimäe
Malle Hallimäe/ Helika Saar
Helen Saarnik
Helen Saarnik
Helen Saarnik
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Helika Saar
Annika Silde
Annika Silde
Annika Silde
Varje Ojala
Varje Ojala
Varje Ojala
Varje Ojala, Aleksandra Munts-Avajõe, Saskia Muru
Taimi Tulva
Elmar Nurmela
Ene Tomberg
Loone Ots
Irene Käosaar
Helika Saar
LKL Noortekogu
LKL Noortekogu
Ene Tomberg
Ene Tomberg
Annika Silde
Helen Saarnik
Helen Saarnik
Malle Hallimäe
Annika Silde
Malle Hallimäe