ÕPPESISU

20. juuni 2024

Koolitusel käsitletavad teemad

  •  Sissejuhatus: programmi “Kiusamisest vabaks!” päritolu, eesmärgid ja uuringud. Kiusamise ennetuse tähtsus.
  • Haridusspetsialist kui eeskuju. Emotsionaalne intelligentsus. Väärtused. Kasvatusstiilid.
  • Kiusamine kui grupifenomen. Kiusamise tunnused ja eristamine konfliktist. Kiusamise liigid. Muutuvad rollid kiusamismudelis. Pealtvaatajate osakaalu vähendamine ja sekkujate tähtsus.
  • Programmiväärtuste ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine lastel läbi mängu ja tegevuste programmi metoodiliste vahendite kaudu. Aktiivsed õppemeetodid ja tegevused kiusamise ennetamiseks (praktilised harjutused).
  • Programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodiliste vahendite praktiline kasutus lastevanemate ja kolleegidega.
  • Praktiliste kogemuste jagamine programmi “Kiusamisest vabaks!” materjalide ja tegevuste põhjal.