Abiellumine

7. oktoober 2015

Noor inimene on abiellumisealine, kui ta on saanud 18-aastaseks. 15 – 18-aastane nooruk võib abielluda mõlema vanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

Kui last kasvatab üksikvanem või on üks vanematest teadmata kadunuks või teovõimetuks tunnistatud, samuti kui ühelt vanemalt on vanema õigused ära võetud, piisab 15 – 18-aastase noore inimese abiellumiseks ühe vanema nõusolekust.

Kui üks vanematest või eestkostjatest ei anna abiellumiseks nõusolekut, võib kohus anda abiellumisloa ühe vanema või eestkosteasutuse avalduse alusel. Kohus annab noorele abiellumisloa juhul, kui abiellumine vastab alaealise huvidele.

Kui alaealine on saanud abiellumiseks loa, on tal õigus sõlmida abieluvaraleping.

Alaealisel abikaasal, tema vanemal või eestkostjal on õigus nõuda abielu kehtetuks tunnistamist, kui abielu on sõlmitud perekonnaseaduse sätteid rikkudes.