Asendushoolduse teemaline konverents 2021

26. oktoober 2021

Neljapäeval, 18. novembril toimub Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei hoones Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”. Kell 10 algav programm keskendub Lastekaitse Liidu poolt 2021. aastal läbi viidud asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringu tulemustele. 

Konverents toimub veebis Delfi TV otseülekande vahendusel, ootame kõiki huvilisi.

Konverentsiga tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis ning juhime tähelepanu artiklitele 3 ja 12, mis sätestavad, et igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekande asutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid ning lapse parimaks esindamiseks on täiskasvanutel kohustus kuulata laste arvamust lapse elu puudutavates aspektides. Iseäranis perest eraldatud ja asendushooldusel elavate laste puhul on oluline pöörata tähelepanu lapse õiguste ja huvide kaitsele.

Konverentsil esinevad Helen Jõks, Helen Saarnik, Pille Isat, Meelis Kukk, Markko Moisar, Mariana Saksniit ja Triin Lumi. 

Ettekannetes pöörame tähelepanu järgmistele teemadele, millest ka asendushooldusel elavad lapsed läbiviidud uuringus rääkisid: Miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust? Kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja teda kaasata tema elu puudutavatesse otsustesse? Kuidas rääkida rasketest teemadest?

Konverentsi modereerivad Karin Rosenberg ja Viktoria Pendonen, kes vabal ajal teevad koos vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Hingega Üks ning on mõlemad oma kogemustele tuginedes tugiisikuteks asendushoolduselt elluastuvatele noortele.

Kuidas elad, Eestimaa laps?
Asendushoolduse teemaline konverents

Toimumisaeg: 18. novembril 2021 (neljapäev) kell 10.00-15.15
Toimumiskoht: Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei hoones
Otseülekanne: Delfi-TV

AJAKAVA

Moderaatorid: Karin Rosenberg ja Viktoria Pendonen

 • 10.00 Ava- ja tervitussõnad
  • Ene Tomberg, MTÜ Lastekaitse Liit, president
  • Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister
  • Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei, laste ja noorte õiguste osakonna juhataja
 • 10.25 “Eesti asendushoolduse senine areng ja tulevikusuunad”
  • Helen JõksSotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik
 • 10.45 Uuringu “Asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemused nende elu puudutavates otsustes” tulemuste tutvustus
  • Helen Saarnik, Lastekaitse Liit, projektijuht

11.15 Kohvipaus

 • 11.30 Lastekaitse Liidu aumärgi üleandmine president Kersti Kaljulaidile
 • 11.55 “Räägi minuga!”
  • Pille Isat, Moreno Keskuse psühholoog-psühhoterapeut, Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liige
 • 12.40 “Lapse kaasamine tema elu puudutavatesse otsustesse”
  • Meelis Kukk, Tallinna Lastekodu juhataja
  • Markko Moisar, taipoksi treener, asendushooldus teenuse kogemusega noor

13.20 Lõuna

 • 14.00 “Kuivõrd oluline on lapsega suhtlemine”
  • Mariana Saksniit, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog
 • 14.25 Huviharidusest „Mitut klaveriklahvi me oma elus vajame?”
  • Triin Lumi, MTÜ SEB Heategevusfond, tegevjuht
 • 15.00 Päeva kokkuvõte: lõppsõnad, tänamine
 • 15.15 Konverentsi lõpp

Info

Konverentsi korraldajad: Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere.
Konverents toimub Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames.

NB! Kogemuslugu „Lapsesõbralik protsess kohalikus omavalitsuses töötades”

Kristi Mägi-Sepp, Saaremaa Vallavalitsus, lastekaitsespetsialist – ettekanne jääb ära esineja haigestumise tõttu.

*Korraldajad jätavad õiguse teha ajakavas muudatusi!
Täiendav info ja kontakt: ireen.kangro@lastekaitseliit.ee