Anneta Lastekaitse Liidule tulumaksuvabalt

27. oktoober 2015

Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Nii juriidilised kui füüsilised isikud võivad teha Lastekaitse Liidule annetusi allnimetatud piirmäärades tulumaksuvabalt. Lastekaitse Liit järgib annetuste kogumise head tava.

Kui soovid toetada Lastekaitse Liidu tegevusi, saad annetuse vormistada siit samast, e-poest. Kui aga soovid toetada mõnd kindlat Lastekaitse Liidu tegevust, oled oodatud tegema ülekande meie arveldusarvele Swedbankis EE652200221001192369 märkides makse selgitusse toetatava tegevuse nime ja lisades juurde sõna “annetus”.

Täname Sind annetuse eest!

Midagi olla ja midagi suuta,
midagi liikuma panna ja muuta…

  • Kui Sinul eraisikuna on üle mõni töökorras arvuti, mida Sa ise enam ei kasuta, anna sellest palun märku Facebooki grupis Igale koolilapsele arvuti! – Inimeselt Inimesele, mis toimib endiselt kodanikualgatusena.
  • Kui Sinu ettevõttel on soov arvuteid annetada, andke sellest palun teada otse meile heategu@lastekaitseliit.ee, et saaksime need koostöös omavalitsustega abivajajateni toimetada. Oodatud on töökorras sülearvutid, mis on kuni 5 aastat vanad, ühenduvad internetiga ning millel on olemas e-õppeks vajalik veebikaamera, mikrofon jm tehniline valmisolek. Arvuteid vastu võttes sõlmime vastuvõtmis-üleandmisakti.
  • Lastekaitse Liidule saab teha ka rahalisi annetusi, et saaksime osta töökorras kasutatud arvuteid ning komplekteerida, pakkida, transportida neid, mis meile annetatakse. Annetusi saab teha tulumaksuvabalt.

MTÜ Lastekaitse Liit arveldusarve: EE652200221001192369 (Swedbank)
Makse selgituseks märkige palun: „Annetus – Igale koolilapsele arvuti!”

Lastekaitse Liidu Fond toetab alates 2002.aastast  põhi- ja keskharidust omandavaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms).

Stipendium on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Aasta-aastalt on stipendiumiteotlejaid aina juurde tulnud ja ootame lisaks häid annetajaid, kelle abiga saame veel rohemate laste enesetäiendamist ja annete arendamist toetada.

Annetusi saab teha tulumaksuvabalt MTÜ Lastekaitse Liit arveldusarvele: EE652200221001192369 (Swedbank)
Makse selgituseks märkige palun: “Annetus – Lastekaitse Liidu Fond”

Juriidilisele isikule

Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

  • 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest nimetatud piirmäärast.

Füüsilisele isikule

Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused. Mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.

Lastekaitse Liit deklareerib saadud annetused annetuse tegemise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.