Mis on hea nõu lastega peredele?

Projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames toimuvad tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu eest nõu ja abi otsima.

Igapäevane  praktika näitab, et ühiskonnas on suur vajadus tasuta õigusnõustamise järele, seda eriti venekeelse elanikkonna hulgas,“ rõhutas juba 2014. aasta märtsis MTÜ Lastekaitse Liit tollane juhataja Alar Tamm. Praeguseks on vajadus tasuta õigusnõustamise järele endine.

Aastal 2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on 2020. aasta lõpuks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 1600 abivajaja. Nendest 2020. aastal 100 inimest, sh 44 venekeelset.

Lisaks üle nädala toimuvale tasuta nõustamistele Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18), toimub nõustamine Hiiumaa elanikele koostöös Hiiumaa Lastekaitse Ühinguga Skype´i teel.

NB! hetkel toimuvad nõustamised telefoni teel (eelregistreerimisega)

Projektiga seotud advokaadid on andnud nõusoleku jätkata tasuta nõustamistega ka 2021. aastal.

Nõustajateks on advokaadid: Tiina-Mare Hiob, Helen Hääl, Ene Mõtte, Liis Mäeker, Marje Mängel, Katrin Orav, Senny Pello, Anneliis Räpo, Natalja Santaševa, Eve Selberg, Oksana Sobko, Eva Tibar, Helen-Lumelille Tomberg.

”Heategevuslikku projekti panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi positiivset ära teha. Aastate jooksul saadud tagasiside näitab, et perekonnaõiguse teemad on ühiskonnas väga aktuaalsed ja inimesed saavad tasuta nõustamistest abi,” on kinnitanud Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaine vandeadvokaat Katrin Orav.

Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsioonina on Eesti Advokatuur eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Aastal 2014. liitus projektiga Notarite Koda, kes on andnud nõusoleku panustada nii nõustamisel (teemad: alaealised pärijad, alaealise varaga tehtavad tehingud jne), temaatiliste artiklitega digitaalses veebikirjas Märka Last kui ka lastekaitsetöötajate koolitamisel.

Lastega seotud perekonna- ja  pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise vajadusega puutuvad notarid pea igapäevaselt  kokku.  Seepärast on meil  heameel liituda projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,“ rõhutas Notarite Koja esimees Anne Saaber. Samuti on projektiga liitunud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Samas senisest enam on vaja toetada ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaid, et nad saaksid osutada kvaliteetset esmatasandi nõustamist lapsevanematele lapsi puudutavates õigusalastes küsimustes. Erinevad uuringud kinnitavad lastekaitsetöötajate vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele.

Lastekaitse Liidu poolt koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga elluviidavate õigusalaste koolitusseminaride „Samal poolel – lapse poolel“ eesmärk on tõsta spetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel ning vähendada seeläbi vajadust õigusnõustamise järele tervikuna.

Aastatel 2013-2020 on toimunud lastekaitsetöötajatele neliteist tasuta õigusalast koolitusseminari, kus osalejaid kokku üle 1700. Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsi (2015) kohaselt on Lastekaitse Liidu poolt alates 2013 elluviidav „Samal poolel – lapse poolel“ õigusalaste seminaride sari süsteemseim ja laiahaardeliseim lastekaitsetöötajaid hõlmav täiendõppe võimalus Eestis.

MTÜ Lastekaitse Liit jätkab „Samal poolel-lapse poolel“ seminaridega  lastekaitsetöötajatele ka aastal 2020-2023. Seminaride elluviimist toetavad Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Advokatuur.

Samal teemal:
➡️ Hea nõu lastega peredele
➡️ Helika Saar: “Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!
➡️ Vikerraadio: Katrin Orav ja Helika Saar. Tasuta õigusabi vanematele laste küsimuses