Mis on hea nõu lastega peredele?

Projekti “Hea nõu lastega peredele” raames toimuvad tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu eest nõu ja abi otsima.

“Igapäevane  praktika näitab, et ühiskonnas on suur vajadus tasuta õigusnõustamise järele, seda eriti venekeelse elanikkonna hulgas,” rõhutas juba 2014. aasta märtsis MTÜ Lastekaitse Liit tollane juhataja Alar Tamm. Praeguseks on vajadus tasuta õigusnõustamise järele endine. Aastal 2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti “Hea nõu lastega peredele” raames on 2021. aasta lõpuks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 1800 abivajaja.

Aasta 2021 oli rekordiline, tasuta juriidilist abi sai 217 inimest, sh 60 vene ja 1 inglise keeles. Lastekaitse Liit on tänulik Eesti Advokatuurile ja meie projektis “Hea nõu lastega peredele” nõustavatele advokaatidele, kes tulid 2021 aasta kevadel kaasa liidu üleskutsega toetada täiendavalt lapsevanemaid keerulisel COVID-19 perioodil ja olid valmis ajavahemikul aprill-juuni tõstma tasuta nõustamiste mahtu iganädalaseks.

NB! Hetkel toimuvad nõustamised telefoni teel (eelregistreerimisega).

Projektiga seotud advokaadid on andnud nõusoleku jätkata tasuta nõustamistega ka 2022. aastal.

Nõustajateks on advokaadid: Tiina-Mare Hiob, Helen Hääl, Ene Mõtte, Liis Mäeker, Marje Mängel, Katrin Orav, Senny Pello, Natalja Santaševa, Eve Selberg, Oksana Sobko, Eva Tibar, Helen-Lumelille Tomberg.

“Heategevuslikku projekti panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi positiivset ära teha. Aastate jooksul saadud tagasiside näitab, et perekonnaõiguse teemad on ühiskonnas väga aktuaalsed ja inimesed saavad tasuta nõustamistest abi,” on kinnitanud Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaine vandeadvokaat Katrin Orav.

Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsioonina on Eesti Advokatuur eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Aastal 2014 liitus projektiga Notarite Koda, kes on andnud nõusoleku panustada nii nõustamisel (teemad: alaealised pärijad, alaealise varaga tehtavad tehingud jne), temaatiliste artiklitega digitaalses veebikirjas Märka Last kui ka lastekaitsetöötajate koolitamisel. “Lastega seotud perekonna- ja pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise vajadusega puutuvad notarid pea igapäevaselt  kokku. Seepärast on meil hea meel liituda projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,” rõhutas Notarite Koja esimees Anne Saaber. Samuti on projektiga liitunud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Samas senisest enam on vaja toetada ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaid, et nad saaksid osutada kvaliteetset esmatasandi nõustamist lapsevanematele lapsi puudutavates õigusalastes küsimustes. Erinevad uuringud kinnitavad lastekaitsetöötajate vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele. Lastekaitse Liidu poolt koostöös Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalkindlustusametiga elluviidavate õigusalaste koolitusseminaride “Samal poolel – lapse poolel” eesmärk on tõsta lastekaitsespetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel ning vähendada seeläbi vajadust õigusnõustamise järele tervikuna.

Aastatel 2013-2021 on toimunud lastekaitsetöötajatele kuusteist tasuta õigusalast koolitusseminari, kus osalejaid kokku ca 2000. Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsi (2015) kohaselt on Lastekaitse Liidu poolt alates 2013 elluviidav “Samal poolel – lapse poolel” õigusalaste seminaride sari süsteemseim ja laiahaardeliseim lastekaitsetöötajaid hõlmav täiendõppe võimalus Eestis. MTÜ Lastekaitse Liit jätkab “Samal poolel-lapse poolel” seminaridega lastekaitsetöötajatele ka aastal 2020-2023. Seminaride elluviimist toetavad Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Advokatuur.

Samal teemal:
➡️ Hea nõu lastega peredele
➡️ Helika Saar: “Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!
➡️ Vikerraadio: Katrin Orav ja Helika Saar. Tasuta õigusabi vanematele laste küsimuses
➡️ „Hea nõu lastega peredele“ raames jätkub tasuta juriidiline nõustamine ka tänavu
➡️ Hommikuintervjuu
➡️ Alates aprillist toimub “Hea nõu lastega peredele” tasuta juriidiline nõustamine igal nädalal