Toetamine

24. mai 2017

Sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted ja missioonitundega kodanikud hoolivad ka vähemate võimalustega ühiskonnaliikmetest.

Tänapäeval seisavad perekonnad silmitsi erinevate riskidega ühiskonnas. Töötus, töötamine kodust kaugel, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, sotsiaalsete toetusvõrgustike hajumine, normide ja väärtussüsteemide mitmekesistumine, süvenev individualiseerumine ühiskonnas haavab sageli eelkõige väiksemaid pereliikmeid – lapsi.

MTÜ Lastekaitse Liit tegeleb alates 1988. aastast laste õiguste tagamise edendamisega Eestis. Meie missiooniks on aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele – oleme katusorganisatsioonina loonud, edendanud ja arendanud vabatahtliku lastekaitse võrgustiku üle vabariigi. MTÜ Lastekaitse Liit liikmeskonna hulka kuulub 22 lastekaitse ühingut, seltsi ja klubi üle kogu Eesti.

MTÜ Lastekaitse Liit õppe- ja puhkekeskustes Pivarootsis ja Remnikul korraldatakse igal aastal suvelaagreid enam kui 1500-le lapsele üle terve Eesti, sealhulgas asenduskodude, majanduslikult vähekindlustatud perede, sotsiaalses riskis ja tõrjutuses olevatele, psühholoogilist rehabilitatsiooni vajavatele ja kasvatuslike erivajadustega lastele.

Igal ettevõttel ja eraisikul on võimalus kaasa aidata Eestimaa laste heaolu parandamisele. Koostöö alustamiseks palume võtta ühendust telefonil 631 1128 või e-postiga liit@lastekaitseliit.ee. Samuti on võimalus annetada ka meie e-poe keskkonnas või pangaülekandega. Link meie annetuskeskkonnale.