Isikut tõendavad dokumendid

7. oktoober 2015

Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.

Isikutunnistus ehk ID-kaart on Eesti elaniku riigisisene isikut tõendav dokument, mis antakse välja Eesti kodanikule ja kehtiva elamisloaga püsivalt Eestis elavale välismaalasele. Eestis püsivalt elaval Eesti kodanikul ja kehtiva elamisloaga püsivalt Eestis elaval välismaalasel peab isikutunnistus olema alates 15-ndast eluaastast. Isikutunnistus antakse välja kehtivusajaga kümme aastat, alla 15-aastasele isikule antakse isikutunnistus välja kehtivusajaga viis aastat. Isikutunnistust saab Eesti kodanik kasutada ka Eesti riigipiiri ületamisel, mis on Euroopa Liidu liikmesriikidevaheliseks piiriks ning reisimisel Euroopa Liidu liikmesriikides.

Eesti kodaniku reisidokumendiks on pass, mis antakse välja riigipiiri ületamiseks reisimisel teise riiki. Vähemalt 15-aastasele Eesti kodanikule väljastatakse pass isikliku taotluse alusel.

Nooremale kui 15-aastasele Eesti kodanikule võidakse tema seaduslike esindajate, st vanemate või hooldaja taotlusel välja anda Eesti kodaniku pass, kui:

  • ta reisib välisriiki eraldi vanemast, kelle reisidokumenti tema andmed on kantud või
  • laps reisib välisriiki koos vanema(te)ga, kelle reisidokumenti tema andmeid ei ole kantud.

15-aastasele ja vanemale Eesti kodanikule antakse pass kuni kümneks aastaks, alla 15-aastasele Eesti kodanikule antakse pass kuni viieks aastaks.

Isikut tõendava dokumendi ja passi taotlemiseks tuleb pöörduda Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poole.

NB! Võõra dokumendi kasutamine, dokumendi võltsimine ja enda dokumendi teisele kasutada andmine on seadusest tulenevalt karistatav.