Arvamusfestival 2022

 

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud esitasid Arvamusfestivali ideekorjele ettepaneku korraldada arutelu teemal “Kuidas õpetada lastele headust ja sallivust?”.

On hea meel tõdeda, et kõnealune idee sai heakskiidu ning oleme koos teiste partneritega sisustamas Arvamusfestivali “Õnnelike laste ala” esimest arutelupäeva, mis leiab aset 12. augustil 2022.

Arvamusfestivali arutelu korraldamises löövad kaasa Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator ja idee autor Triin Sooäär, kommunikatsiooni- ja koostöökoordinaator Kristina Kukk ja lapse õiguste saadikud Alide Kristine, Aveli, Inger-Paula ja Marilyn.

Arutelu teemapüstitus ja põhiprobleem

“Tehke asju mitte meie jaoks, vaid koos meiega. Palun ärge rääkige meile sõna andmisest, vaid ANDKE meile sõna,” – just need mõtted olid ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeval Brüsselis kõlamas üle maailma kokku tulnud lastelt. Ühiskonnas tekkinud konfliktide lahendamisel on täiskasvanute probleemid samuti mõjutanud lapsi, kuid kuidas seejuures saaksime õpetada ikkagi lastele seda kõige olulisemat – headust, mis võiks vahel isegi maailma päästa? Sel teemal ekspertide ehk laste endaga vesteldes leiaksime kindlasti paljusid vastuseid.

Mida soovime aruteluga saavutada?

Aruteluga on võimalik saavutada märkimisväärne tulemus hea õppevahendina nii lapsevanematele kui ka teistele eriala spetsialistidele sellest, kuidas lapsed ise näevad võimalusi headuse õpetamiseks läbi oma kogemuste. Ühtlasi annaks arutelu publikut kaasav formaat võimaluse luua väga eluline kogemusvestlus, kus jõutakse ühiselt kindlate soovitusteni selleks, et aina enam oleks Eesti lasteaedades, koolides ja kodudes võimalik õpetada headust-sallivust, mille levikule saab kaasa aidata Lastekaitse Liit koos teiste koostööpartneritega sel teemal.

Miks peaks teema külastajaid kõnetama?

Teema peaks külastajaid ennekõike kõnetama seepärast, et värske statistika alusel, on enam kui 20% noortest kimpus vaimse tervise probleemidega. Samuti on kiirelt suurenenud vaimset esmaabi vajavate laste hulk, kuid seejuures on tähelepanuta jäänud aspekt, kuidas saaks aidata tuua esile headuse olulisust ning selle tekkimist ühiskonnas. Iga tegevus, meedias väljaöeldu või muu aspekt jõuab samuti lasteni, aga kuidas saaksime muuta ühiskonnas headust õpetavaks – see on arutelu kõige põhilisem punkt.

Kuidas plaanime kuulajaid kaasata?

Meie esialgne idee on teha paneeldiskussioon, millele võiks järgneda rühmatöö, kuhu kaasatakse ka pealtkuulajaid. Üheskoos töötatakse välja lahendus, kuidas saaks erinevates keskkondades luua soosivad tegurid headuse õpetamiseks. Rühmatööde järel toimub taaskord paneeldiskussioon, kus räägitakse esile kerkinud teemadest ja realistlikest lahendustest. Kõik eelnev võimaldab kuulajatel astuda rolli, kus neid on päriselt kaasatud reaalse tulemuse nimel.