Arvamusfestival 2022

“Kuidas õpetada lastele headust ja sallivust?”
Arvamusfestival

Toimumisaeg: 12. august 2022 (reede) kell 12.00-13.30
Toimumiskoht: Paide, õnnelike laste ala
Facebook: Arvamusfestival 2022: Õnnelike laste ala
Koduleht: www.arvamusfestival.eeLastekaitse Liit kutsub mõtlema kaasa teemal, kuidas õpetada lastele headust ja sallivust. Arutelu ja rühmatöö koosmõjus, milles osalevad eripedagoog Barbi Valdmann, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja-praktik Sigrit Nigulas, lapse õiguste saadikud ning kohale tulnud publik, valmivad päris lahendused, selle kohta, kuidas luua erinevates keskkondades soosivad tegurid headuse õpetamiseks.Barbi Valdmann on Paide Hammerbecki Põhikoolis töötanud 15 aastat eripedagoogi ja haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijana. Augustil alustab ta tööd kõnealuse kooli direktorina. Barbil on kaks poega, kellest üks on 8- ning teine 16-aastane. Barbi usub, et tema headus ja sallivus kasvavad lapses läbi eeskuju. “Täiskasvanutena peame vägagi kontrollima missuguseid emotsioone ja hoiakuid välja näitame. Lapsed õpivad meie pealt. Nad on südames head ning toites headust, kasvatab see sallivust ja headust. Täiskasvanute roll ongi luua lapse ümber toetav ja positiivne keskkond, aidata näha maailma läbi teise osapoole silmade ning suunata mõistmisele. Ka piirid, mida lapsed vajavad, saab seada läbi headuse. Oskus olla teadlikult eeskujuks, on võti,” ütleb Barbi.Sigrit Nigulas on kahe tütre ema, Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitaja ja klassiõpetaja Laagri Koolis. Lisaks on tal kogemus ka haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijana, seega erinevate rollide abil on laste suunamine ning õpetamine kujunenud ta elu loomulikuks osaks.

Sigrit usub, et sotsiaalsete oskuste ning eneseanalüüsi arendamine on väärtuskasvatuse lahutamatud osad, samas unustada ei tasu isiklikku eeskuju, millel võib olla suur mõju. Põhiretsept, kuidas õpetada lastele headust ja sallivust, on tema sõnul lihtne: kui soovid, et lapsed oleksid sallivad ja hoolivad, tuleb neid väärtusi teadlikult väljendada enese igapäevastes hoiakutes ning tegudes. Headus sünnitab headust ja teeb südame soojaks. Kogedes seda ise, saadakse armastuse jagamiseks veel enam innustust juurde.

Küsimusele, mis oleks see sõnum, mida ta sooviks edastada kõikide maailma inimeste poole, kui tal oleks selleks 30 sekundit, ütles ta: “Armastame oma ligimesi ja püüame teineteist toetada ning üles ehitada, mitte lammutada.”Marii Eleen on 14-aastane aktiivne noor, kes õpib muusikakoolis viiulit, on raadiosaate Skräss saatejuht, lapse õiguste saadik ja tegeleb veel erinevate muude projektidega, kus saab teisi aidata. Marii Eleen usub, et headus ja sallivus algab iseendast. Kui inimene ei armasta ega aktsepteeri end, leiab ta solvamise ja kiusamise teel enda kompleksidele leevendust. “Kui me oleme enda vastu helged, saame ka teiste vastu olla helged ja head. Märkame, armastame ja hoolime,” kutsub üles Marii Eleen.Marilin on 16-aastane tegus noor Hiiumaalt, kes ei suuda niisama käed rüppes olla ja seetõttu leiab teda alatasa kusagil midagi kaasa tegemas või oma arvamust avaldades. Tema hobideks on ujumine, laulmine ja tantsimine. Küsimusele, kuidas saab õpetada lastele headust ja sallivust, vastab Marilin, et kõik algab sellest, millised inimesed ja keskkond meie ümber on ja kuidas me seda ise vastu võtame. Mida rohkem on meie ümber hoolivaid ja toetavaid inimesi, seda suurem tõenäosus on, et lapses või noores kandub see sama hoolivus edasi.Triin Sooäär on Pirita Majandusgümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes on lisaks tavapärasele kooliõpilase rollile olnud alates 4. klassist seotud üle kümne noorteorganisatsiooniga enamasti juhtpositsioonidel, juhindudes mõtteviisist, et iga laps ja noor on justkui särama hakkamist ootav noor täht, keda tuleb potentsiaali leidmiseks vajadusel lihtsalt suunata. Lisaks on ta viimastel aastatel olnud noortesaate toimetaja-saatejuht, samuti külaline arvukates taskuhäälingutes ja seminaridel, jagades teadmiseid noortevaldkonnast ja lapse õigustest. Lastekaitse Liidu noortekogu juhina kasvas välja soov luua lapse õiguste saadikute võrgustik, mis on kogu Euroopa mastaabis ainulaadne, seega kõnetavad teda siiani teemad sellest, kuidas õpetada lastele-noortele headust koos vajaliku sallivusega.

Aruteluga on võimalik saavutada märkimisväärne tulemus hea õppevahendina nii lapsevanematele kui ka teistele eriala spetsialistidele sellest, kuidas lapsed ise näevad võimalusi headuse õpetamiseks läbi oma kogemuste. Ühtlasi annaks arutelu publikut kaasav formaat võimaluse luua väga eluline kogemusvestlus, kus jõutakse ühiselt kindlate soovitusteni selleks, et aina enam oleks Eesti lasteaedades, koolides ja kodudes võimalik õpetada headust-sallivust, mille levikule saab kaasa aidata Lastekaitse Liit koos teiste koostööpartneritega sel teemal.Teema peaks külastajaid ennekõike kõnetama seepärast, et värske statistika alusel, on enam kui 20% noortest kimpus vaimse tervise probleemidega. Samuti on kiirelt suurenenud vaimset esmaabi vajavate laste hulk, kuid seejuures on tähelepanuta jäänud aspekt, kuidas saaks aidata tuua esile headuse olulisust ning selle tekkimist ühiskonnas. Iga tegevus, meedias väljaöeldu või muu aspekt jõuab samuti lasteni, aga kuidas saaksime muuta ühiskonnas headust õpetavaks – see on arutelu kõige põhilisem punkt.Meie esialgne idee on teha paneeldiskussioon, millele võiks järgneda rühmatöö, kuhu kaasatakse ka pealtkuulajaid. Üheskoos töötatakse välja lahendus, kuidas saaks erinevates keskkondades luua soosivad tegurid headuse õpetamiseks. Rühmatööde järel toimub taaskord paneeldiskussioon, kus räägitakse esile kerkinud teemadest ja realistlikest lahendustest. Kõik eelnev võimaldab kuulajatel astuda rolli, kus neid on päriselt kaasatud reaalse tulemuse nimel.