Kuidas saada lapse õiguste saadikuks?

29. november 2021

Teie, noored, lähete elust läbi nagu nuga võist.
- Lennart Meri

Hea noor!

Kas oled mõelnud, kuidas muuta iseenda ja teiste hääl kuuldavamaks?
Lastekaitse Liit pakub lapse õiguste saadikutele võimalust kuuluda üle-eestilisse võrgustikku, kus on veel paljud teised särasilmad ja teotahtelised noored. Huvitav fakt: selline võrgustik on ainulaadne kogu Euroopas!

Kes on lapse õiguste saadik?

Lapse õiguste saadik on alla 18-aastane laps või noor, kes esindab iseenda ja teiste enda piirkonna alaealiste arvamust, mida aitab võimendada üle-eestiline saadikute võrgustik.


Mis on lapse õiguste saadikute võrgustiku eesmärgid?

  • Laste ja noorte hääle võimendamine erinevatel teemadel;
  • üle-eestiline piirkondlik kaetus arvamuste esindamiseks (kohalikult tasandilt riiklikule ja vastupidi);
  • lapse õiguste konventsiooni praktiline rakendamine ja süstematiseerimine.

Kuidas saada lapse õiguste saadikuks?

  1. Tutvu esmane informatsiooniga lapse õiguste alustest ja täida kandideerimisavaldus;
  2. osale vestlusel lapse õiguste saadikute koordinaatori ja ühe saadikuga;
  3. tee ära loovülesanne ja oota vastust – peagi võid sina saada järgmiseks lapse õiguste saadikuks!