Lastepsühholoogid

Lastepsühholoogid võtavad vastu tasuta, kuid vajalik on perearsti või eriarsti suunamiskiri:

Tallinna Lastehaiglas (Tervise 28), tel  697 7200, 697 7222

Tartu Laste Tugikeskuse psühholoogid: tel. 7484 666 koduleht: www.tugikeskus.org.ee (tasuta Tartu linna lastele)

Laste Vaimse Tervise Keskuse registratuur 678 7400

Pere-või eriarsti saatekirjata, tasuline praksis

Psühhoterapeut ja koolitaja, sh programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” koolitaja Merit Lage: tel 5661 3222; www.meritlage.ee; merit@meritlage.ee

Telefoni teel nõustamine:

Tallinna Perekeskuse telefon 6556970

Lasteabi telefon: 116111 koduleht: www.lasteabi.ee

Noorte Usaldustelefon 6466666

Riiklik usaldustelefon 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles

Tallinna pere psühholoogilise nõustamise telefon 6314300

Tallinna Lastehaigla nõustamistelefon numbril 5294675, kuhu võivad helistada kõik, kes on mures laste psüühika- või käitumisprobleemide tõttu ning otsivad abi. Telefonile võivad helistada ka need vanemad, kes kahtlustavad, et lapsel on probleeme narkootikumidega, kelle laps on osalenud koolivägivallas või vaevleb depressiooni ja enesetapumõtete küüsis. Nõustamistelefon on avatud tööpäeviti kell 13.00-14.00.

Nõu suhete teemal koolis, kodus ja peres saate küsida ka Perekeskus Sina ja Mina perefoorumist.

Lasteombdusman on välja andnud infovoldiku lapsevanemale „Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis“

Vaata ka noorte vaimse tervise portaali: peaasi.ee