Noortekogust lapse õiguste saadikuteks

17. mai 2022

Mul on õigus igal ajal oma mõtteid mõtelda, mul on õigus teistelegi oma mõtteid ütelda!

Lastekaitse Liidu noortekogu algus

Laste ja noorte kaasamine MTÜ Lastekaitse Liidu töösse algas 1. juunil 2004. aastal, kui loodi 7-26-aastaseid noori koondav noortekogu.

Noortekogu eesmärgiks oli nii toona kui ka praegu, kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, luues võimaluse avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu erinevaid tegevusi. Nii toimus Noortekogu eestvedamisel 101 last Toompeale noortefoorum ja Noorteparlament. Koostöös Lastekaitse Liiduga on toimunud mitmeid konverentse ja üritusi, korraldatud erinevaid töötubasid ja läbi viidud koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

Noortekogu töös osalemine ei eeldanud toona ega ka praegu üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodati julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Veebiplatvormi Märka Last loomine

Nagu ennisti juba selgus, siis on Lastekaitse Liidu noortekogu koht, kus erinevaist Eestimaa paigust pärit lapsed saavad neid puudutavatel teemadel sõna sekka öelda ning oma arvamust väljendada.

2019-2020. aastal loodi selleks lisaväljund – Lastekaitse Liidu portaal Märka Last – dünaamiline infoplatvorm, mis võimaldas jõuda laste ja noorteni üle kogu Eesti. Ühtlasi tähendas see seda, et enam pole vaja tingimata olla Lastekaitse Liidu noortekogu liige, et meie tegemistest osa saada või mingil teemal sõna võtta.

Märka Last portaal aitas meil erinevatest vaatenurkadest ja läbi erinevate meetodite (fotod, videoklipid, omalooming, arvamuslood, foorum jm) vastata küsimusele: “Kuidas elad, Eestimaa laps?”

Lastekaitse Liidu noortekogu tegevused 2019-2021 aastatel

2019. aasta lõpus oli Lastekaitse Liidu noortekogu peamiseks tegevuseks panna kokku täiesti uus kontseptsioon, kuidas tekitada olukord, et liiduni jõuaks erinevate laste ja noorte hääl üle kogu Eesti. Üheks konkreetseks meetodiks oli dünaamilise infoportaali Märka Last kontseptsiooni väljatöötamine, mille pilootprojekti liidu noortekogu liikmed koostöös Eurochildiga arendasid. Nimelt kuulus Lastekaitse Liit nii toona kui ka praegu NEF (National Eurochild Forum) võrgustikku ning meie noortekogu roll ja ülesanne selles on “kokku koguda” Eestimaa noorte arvamused ja seisukohad.

Lisaks eelnevale oli Lastekaitse Liidu noortekogul neil aastatel käsil veel paar olulist ettevõtmist:

  • Meedialaager “Noorte kaasamine osalusvõimaluste laiendamiseks”, mis tõi Tartusse kokku hulga meediahuvilisi noori. Tegemist oli kahepäevase kohtumisega, mille peamiseks eesmärgiks oli lisaks uute kontaktide saamisele ja mõtete vahetamisele läbi kogemuslugude osalejaid julgustada ja inspireerida. Vaata tervet galeriid ja loe täispikka lugu siit.
  • Eesti laste esindamine Eurochild noortekogus. Loo lingi leiab siit.

 

 

 

 

 

Lastekaitse Liidu noortekogu kõneisikud 2017-2021 aastatel

Dalia Doman
Lastekaitse Liidu esindaja Eurochildi noortekogus 2017-2019

[/vc_column_text]

Kärg Valner
Lastekaitse Liidu esindaja Eurochildi noortekogus aastatel 2019-2022


Triin Sooäär
Järvamaa noorte esindaja Lastekaitse Liidus, lapse õiguste saadikute koordinaator 2021-2022 aastatel

Galerii

 

 

 

Lastekaitse liidu noortekogust lapse õiguste saadikuteks

2021. aasta detsembris tulid Lastekaitse Liidu noortekogu liikmed täiesti uue noortekogu kontseptsiooniga – lapse õiguste saadikute vabavõrgustik. Kes saab olla lapse õiguste saadik ning kuidas selleks saada, võib lugeda siit.