Tasuta õigusabi

27. oktoober 2015
  • Lastekaitse Liidu veebiajakirjas “Märka last” ilmuvad enamlevinud küsimuste teemal artiklid perekonnaõiguse vallast, autoriteks erinevad spetsialistid – vandeadvokaadid, advokaadid, lastega oma tööd kokku puutuvad spetsialistid. Artikleid saab lugeda eesti keeles ja ka tõlgituna vene keelde. Kliki lingil.
  • Lastekaitse Liidu kodulehel rubriigis “Korduma kippuvad küsimused” leidub soovitusi olukordade kohta, millega meie poole on pöördutud.
  • Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 1128.
  • HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu. Lisainfo kodulehelt hugo.legal, tel 688 0400 või Facebookis: www.facebook.com/hugolegaleesti
  • Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (SA ÕTB) osutab tasuta õigusteenust vähekindlustatud isikutele. Vastuvõtt eelregistreerimisega SA Õigusteenuste Büroo telefonil 5385 0005. Lisainfo kodulehelt otb.ee.
  • Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (SA ÕTB) osutab koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga tasuta õigusabi erivajadustega inimestele ja nende lähedastele (näiteks omastehooldajatele). Lisainfo kodulehelt epikoda.ee.
  • Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos, annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Tasuta õigusabi osutakse ainult Tallinna linna elanikele. Täpsema info üliõpilaste õigusnõustamise aegade kohta leiab Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või telefonilt 631 3002 ja Eesti Juristide Liidu Facebooki leheküljelt.
  • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pakub tasuta võlanõustamist rahvastikuregistrijärgsetele Tallinna elanikele. Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustamine koosneb neljast nõustamisalasest elemendist: finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest. Kohtumist saab eelnevalt registreerida kas telefonil  666 0886 või e-maili teel volanoustaja@swcenter.ee. Lisainfo kodulehelt swcenter.ee.
  • Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos annavad õigusnõu TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid. Õigusnõu on kõigile klientidele tasuta. Õigusnõu pakutakse eesti ja vene keeles. Soovijail tuleb registreeruda telefonil 737 5299 või e-posti aadressil juuraabi@ut.ee. Lisainfo kodulehel oigus.ut.ee.
  • Eesti Advokatuuri advokaatide esindus õigusmenetlustes. Riigi õigusabi seisneb selles, et õigusmenetluses, milles isik osaleb, esindab ja nõustab teda Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat. Täpsem info, kes ja mis tingimustel on õigustatud saama riigi õigusabi, kuidas seda taotleda jne, saab Riigi õigusabi seadusest ja Eesti Advokatuuri kodulehelt

Uuri lisaks: