KOOLITUSKALENDER JA REGISTREERIMINE

20. juuni 2024

Programmi “Kiusamisest vabaks!” põhi- ja jätkukoolitused toimuvad aastaringselt vastavalt programmi ürituste ja koolituste kalendrile:
PROGRAMMI “KIUSAMISEST VABAKS!” KOOLITUSKALENDER

Sobiva toimumiskuupäeva valimisel saate registreeruda koolitusele läbi selle juurde kuuluva lingi. Täiendava informatsiooni saamiseks ja koolituse tellimiseks haridusasutusele kirjutage: kiusamisestvabakslastekaitseliit.ee