“Kiusamisest vabaks!” koolitused

18. juuni 2024

MTÜ Lastekaitse Liit on programmi „Kiusamisest vabaks!“ eestvedaja Eestis. Programmi rakendatakse Eesti lasteaedades alates aastast 2010, koolides alates aastast 2013 ning sõimerühmades ja lastehoidudes alates aastast 2018. Eestis viiakse programmi ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel. Selle raames korraldatavad koolitused on haridusspetsialistidele tasuta. Programmi “Kiusamisest vabaks!” materjale ja vahendeid on võimalik saada elektrooniliselt peale põhikoolituse läbimist või osta programmi e-poest.