Lapse õiguste materjalid

7. oktoober 2015

MTÜ Lastekaitse Liit kontorist lasteasutustel võimalik laenutada lasteaias või koolitunnis lapse õiguste ja kohustuste temaatika käsitlemist abistavaid materjale nagu raamatud, videofilmid, mängud.

Samuti on välja toodud soovituslik nimekiri, milliseid teemasid lastega arutada.

Kui tunned huvi materjalide vastu, siis võta ühendust: liit@lastekaitseliit.ee

Lisaks vaata siia:

MÄNGUD inglise keeles siin

Kes kaitseb last?

Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava

Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015) 

General comment no 5

Meedia ja lapse õigused