Seminarid “Lapse õigused meedias”

1. oktoober 2015

Meil kõigil õigus teada, mis ühiskonnas toimub, kaasa arvatud seda, kuidas elavad meie lapsed. Kuid selle info vahendamisel peame täiskasvanutena alati jälgima, et viis, kuidas infot edastatakse, ei riivaks laste õigusi ja heaolu.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldas 20. septembril Jõhvis ja 7. novembril Tallinnas seminarid “Lapse õigused meedias”, et arutada, kuidas laste ja perede lugusid kajastada lapse huvidest lähtuvalt. Seminari sihtrühmaks olid lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid ning laste ja perede lugusid kajastavad ajakirjanikud.

Seminaridel arutleti, kuidas laste ja perede olukorrast infot anda laste õigusi riivamata ning mida teha, kui lapsi ja peresid kajastavates lugudes on rikutud laste õigusi. Eesti Rahvusringhäälingu eetikanõunik Tarmu Tammerk tutvustas üldisi põhimõtteid, mida meedia peaks järgima oma töös. Õiguskantsleri kantselei lapse õiguste osakonna juhataja Andres Aru andis ülevaate abivajavast lapsest teavitamisest. Ajalehe Eesti Ekspress ajakirjanik Sulev Vedler ning Ajaleht Postimees ajakirjanik Anneli Ammas kõnelesid sellest, mida ajakirjanik silmas peab, kui lastest ja peredest lugusid kirjutab. Pressinõukogu esimees Eve Rohtla tutvustas pressinõukogusse pöördumise korda ja pressinõukogu otsuseid. Tallinna Ülikooli õppejõud Anne Tiko ja Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Evi Kruzman kõnelesid sotsiaaltöötaja eetikast ja kogemusest meediaga suhtlemisel.

Seminare korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti. Ida-Viru Maavalitsuse ja MTÜ Lapse Huvikaitse Kojaga. Seminari korraldamist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Seminaridega aidatakse kaasa Laste ja perede arengukava 2012-2020 rakendusplaani täitmisele.

2013. aastal on plaanis korraldada seminarid Lõuna-Eestis ja Lääne-Eestis ning lisaks rahvusvaheline seminar koostöös Soome meediaspetsialistidega Tallinnas.