30. aastapäeva aumärkide laureaadid

22. november 2018

Organisatsiooni 30. aastapäeva puhul jagas Lastekaitse Liit aumärke, mille laureaatideks on: 

  1. President Arnold Rüütel – ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise aktiivne toetaja
  2. Leo Tamm – Lastekaitse Liidu loomise idee ja rahvusvaheliste koostööprojektide algataja ning liidu kauaaegne president
  3. Ene Tomberg – kauaaegne lastearst, lapsekeskse tervishoiu arendaja ning rahvusvahelise lastekaitsealase koostöö eestvedaja
  4. Elmar Nurmela – Euroopa lastekaitsetöö võrgustikuga koostöö arendaja, koolivägivalla uuringu algataja ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava raporti koostamise koordineerija
  5. Toivo Sikk – Lastekaitse Liidu piirkondlike keskuste loomise, hooldusperede toetuseks loodud heategevusprojekti „Märka Last“ ja samanimelise ajakirja väljaandmise algataja
  6. Katrin Saks – laste lugemishuvi suurendava projekti „Raamat tuleb külla“ algataja, Lastekaitse Liidu koolituskeskuse töö aktiviseerija ning koolituste läbiviija
  7. Loone Ots – ÜRO lapse õiguste konverentsiooni täiendava raporti koostamise toetaja, rahvusvaheliste koostööprojektide arendaja ja lapse õiguste propageerija avalikkuses
  8. Alar Tamm – laste kvaliteetse suvepuhkuse eest seisja, Pivarootsi ja Remniku lastelaagrite arendaja ning liidu tegevjuht aastatel 1994-2014
  9. Alan Davis – ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise toetaja, Lastekaitse Liidu arengusse panustaja