Märka last!

18. märts 2022

Kuidas aidata lapsel tulla toime oma tunnete, muremõtete ja hirmudega? Kuidas rääkida lapsega sõjast? Kust leida infot lapse toetamisesks kriisiolukordades? Aga kriisolukordadeks ettevalmistuse kohta?

Siia lehele koondame materjali, mis loodetavasti on abiks nii lastele, spetsialistidele kui ka vanematele lapse igakülgse arengu toetamiseks.

NB! Leht täieneb vastavalt materjali saabumisele.

Haridus- ja teadusministeerium on koondanud materjalid, mis toetavad õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel. Lehele on kogutud nii tunnimaterjale, mis räägivad kriisist, meediasõjast kui ka vaimse tervise ja ärevusega seotud teemalisi materjale. Leht täieneb pidevalt.

Lastekaitse Liidu Soome koostööpartner Suojjellaan Lapsia on koostanud töövihiku lastele “Kipi tiim tegeleb oma muredega” (“The Kip crew manages their worries”) aitamaks neil oma tunnete, muremõtete ja hirmudega toime tulla. Eestikeelne versioon valmis koostöös Lastekaitse Liiduga.

Kriis.ee lehel leiab väga palju küsimusi ja vastuseid Euroopa julgeolekuolukorra ja selle mõjude kohta Eestile.

Muuhulgas on vastatud sellistele küsimustele nagu:

  • Mida teha, et lapsel ei tekiks Ukraina sõja pärast viha kogu vene rahvuse vastu?
  • Millises vanuses lapsele pean sõjast rääkima?
  • Kuidas saan Ukrainast sõja eest põgenenud inimesele emotsionaalset tuge pakkuda?
  • Mida teha siis, kui laps kardab sõda?
  • Mida teha, kui lapsevanem ise kardab sõda ja tal on keeruline sel teemal rääkida?
  • Mis on psühhosotsiaalne kriisiabi?
  • Kust saab abi Ukrainast tulevale traumeeritud lapsele?

Targalt internetis projekti meeskond koostöös õpetajate ja teiste huvilistega kogunud kokku materjalid, mis aitavad eelkõige õpilastele selgitada küberruumis toimuvat infosõda, kuidas sellega toime tulla eristamaks tõest infot valest jmt. Materjalid on esitatud kooliastmeti, et hõlpsamini endale vajalik leida, muuhulgas leidub materjalide seas kasulikku infot ka lapsevanematele.

Oleme Ukraina sõja puhkemise tõttu sattunud ärevuse ja hirmu kütkesse. Kuidas oma vaimset vastupanuvõimet tugevdada? Peaasi.ee meeskond pani kokku mõned mõtted:

  • Kas ärevusest võib meile abi olla?
  • Mida me teha saame?
  • Kuidas rääkida lastega ärevast olukorrast?