Lastekaitse Liidu Fond

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.


TEADMISEKS!
Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada.
Lisainfo: abiks taotlejale

2020. aasta konkurss 

Alates sellest aastast toimub taotlemine Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu.  Tänavu on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses lapsed, kes kasutavad enda annet, milles neil on varasemalt silmapaistvaid tulemusi, oma eakaaslaste aitamiseks, julgustamiseks või inspireerimiseks.
“Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Tänavu otsustasime olukorda arvestades pöörata eraldi tähelepanu nendele, kelle tegevus on suunatud kaaslaste märkamisele ja koolielu hoolivamaks muutmisele,” kirjeldas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kelle toetusel läheb käesoleval aastal stipendiumitena jagamisele 11 000 eurot.


ACE Logistics tervitus ja tänusõnad:

“Ühe suurima kodumaise logistikaettevõttena toetab ACE Logistics Eestis põhiliselt kolme valdkonda: sport, logistikaharidus ja heategevus. Lastekaitse Liiduga koostöös on ettevõte aastaid toetanud laste huvialaringides osalemist, sh muusikakooli õpingute jätkamist, osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, meistrikursustel, spordivõistlustel. Meil on heameel, et Lastekaitse Liit tänavusel, kõigile pisut keerukal ja teistsugusel aastal, on suurema tähelepanu alla võtnud nende laste toetamise, kes läbi oma tegevuse aitavad, julgustavad ja inspireerivad oma eakaaslasi.

Täname kõiki oma kliente ja partnereid usalduse ning koostöö eest.
Teiega koos pakume noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!”

Vaata lisaks: Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile / Открыт прием заявок на получение стипендии Фонда Союза защиты детей


Üleskutse

Eraisikud ja firmad, kes soovivad samuti toetada noori andekaid õppureid, saavad teha annetusi Lastekaitse Liidu fondile.

Saaja: Eesti Rahvuskultuuri Fond
Swedbank EE672200221001101347
Selgitus: “Lastekaitse Liidu Fond”


Lisainfo

Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee