Lastekaitse Liidu Fond

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Stipendium on põhi- või keskharidust omandavale õpilasele personaalne ning see on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

2022. aasta taotluste vastuvõtt toimus ajavahemikus 1.september kuni 15. oktoober.

Ka sel aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine.

Tänavu läheb jagamisele 10 000 eurot.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 500 eurot.
Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada.

Venekeelne info: Фонд Союза защиты детей


Taotlemine

Taotlusi saab esitada Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi E-ANKEEDI kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist, mis tuleb üles laadida e-ankeedi “LISAD” alla
  • Ülejäänud hindamiseks vajaliku lisainfo saate mugavalt sisestada juuresoleval lingil: SISUANKEET

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

NB! Abiks ankeedi täitmisel e-ankeedi täitmise 5 lihtsat sammu

Koostöö jõud!

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics AS meeskonda ja kliente, kes on fondi toetamas juba aastast 2016 ning kes toetavad 2022. aastal stipendiumisummat 7000 euroga. Suur aitäh!

 

ACE Logistics tervitus ja tänusõnad:

“Möödunud aasta oli kõigile keerukas, lastel praktiliselt puudusid võimalused huvialaringides, spordivõistlustel ning konkurssidel osalemiseks. Seetõttu oleme lastele toeks ka sel aastal. Meil on hea meel, et Lastekaitse Liidu Fond pöörab sel aastal suuremat tähelepanu laste huvihariduse ning läbi selle ka noorte vaimse tervise toetamisele.

Täname kõiki oma kliente ja partnereid usalduse ning koostöö eest.
Teiega koos pakume noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!”

– Andres Matkur
ACE Logistics tegevjuht

Üleskutse

Eraisikud ja firmad, kes soovivad samuti toetada andekaid noori, saavad teha annetusi Lastekaitse Liidu fondile.

Saaja: Eesti Rahvuskultuuri Fond
Swedbank EE672200221001101347
Selgitus: “Lastekaitse Liidu Fond”


Lisainfo

Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee

uudised