Lastekaitse Liidu Fond

NB! Abiks ankeedi täitmisel e-ankeedi täitmise 5 lihtsat sammu

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

TEADMISEKS! Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada.

2021. aasta konkurss 

Sel aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. “Mis siis, kui ajal, mil kurdame laste kehva vaimse tervise ja spetsialistide puuduse üle, on just huvitegevus üks nendest praegu olemasolevatest õlekõrtest, mille võimuses on paljusid lapsi ja noori aidata?” kirjeldas Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär (17).

“Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Kuna võistluste ja konkursside toimumine on ka tänavu kohati küsimärgi all, võtame suurema tähelepanu alla huvikooli õppemaksu tasumise taotlused,” lisas omalt poolt Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Tänavu läheb jagamisele 10 000 eurot.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 500 eurot.

Taotlusi saab esitada Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond E-ANKEEDI kaudu.

NB! UUS

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele kandideerimine on tänavu lihtne ja kiire. Nimelt on vaja on vaja Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedis “LISAD” plokis üles laadida ainult üks fail:

  • tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist.  

Ülejäänud hindamiseks vajaliku lisainfo saate mugavalt sisestada juuresoleval lingil:  https://forms.gle/5G2FJwCmKp6wgrwa8
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

Venekeelne info: Фонд Союза защиты детейKOOSTÖÖ JÕUD

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics AS meeskonda ja kliente, kes on fondi toetamas juba aastast 2016 ning kelle toel ka tänavused stipendiumid välja antakse. Suur aitäh!

ACE Logistics tervitus ja tänusõnad:

“Möödunud aasta oli kõigile keerukas, lastel praktiliselt puudusid võimalused huvialaringides, spordivõistlustel ning konkurssidel osalemiseks. Seetõttu oleme lastele toeks ka sel aastal. Meil on hea meel, et Lastekaitse Liidu Fond pöörab sel aastal suuremat tähelepanu laste huvihariduse ning läbi selle ka noorte vaimse tervise toetamisele.

Täname kõiki oma kliente ja partnereid usalduse ning koostöö eest.
Teiega koos pakume noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!”

– Andres Matkur
ACE Logistics tegevjuht


Üleskutse

Eraisikud ja firmad, kes soovivad samuti toetada andekaid noori, saavad teha annetusi Lastekaitse Liidu fondile.

Saaja: Eesti Rahvuskultuuri Fond
Swedbank EE672200221001101347
Selgitus: “Lastekaitse Liidu Fond”


Lisainfo

Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee

uudised