Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed. Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas, aadressil Endla 6-18 kolmapäeviti kella 15:00-18:00. (välisukse kõrval uksekell, millel märgitud Lastekaitse Liit) Nõustamise pikkuseks on arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt toimub igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).
Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.
Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28. Nõustamised algavad uuesti pärast suvevaheaega 29. augustil.

Samuti jätkab 2018. aastal Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuur projekti „Hea nõu lastega peredele” raames juriidilist nõustamist Hiiumaal ja Sillamäel.

Nõustamine viiakse läbi Hiiumaa Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Hiiumaa Noorsootöö Keskuse ruumides, Uus tn. 4/5, Kärdla, Skype vahendusel interneti teel. Nõustamised toimuvad I poolaastal: 31. jaanuaril, 28. märtsil ja 30. mail. Nõustamise eelduseks on eelregistreerimine telefonil 510 72 99; lisainfot saab ka e-posti teel: lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee

Alates 2015 septembrist toimub nõustamine Sillamäe Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Sillamäe Lastekaitse Ühingu ruumides Viru 39a, Sillamäe. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel. Nõustamised toimuvad I poolaastal: 28. veebruaril, 25.aprillil ja 13. juunil. Nõustamise eelduseks on eelregistreerimine telefonidel 5560 29 93 või  5555 03 03. Lisainfot saab ka e-posti teel info@sscw.ee