Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames, mida toetab 2014-2016 Justiitsministeerium. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas (Endla 6-18, õues uksekell, millel märgitud Lastekaitse Liit) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).

Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Samuti jätkab 2016. aastal Eesti Advokatuur projekti „Hea nõu lastega peredele” raames juriidilist nõustamist Hiiumaal. Nõustamine toimub Hiiumaa Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Hiiumaa Noorsootöö Keskuse ruumes, Uus Uus tn. 4/5, Kärdla.Arvestatud ca 45 minutit inimene. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel. Nõustamise eelduseks eelregistreerimine: 5245029;Lisainfot saab ka lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee

Alates 2015 septembrist toimub nõustamine ka interneti teel Skype vahendusel Sillamäel. Nõustamine toimub Sillamäe Lastekaitse Ühingu koordineerimisel (Sillamäe Lastekaitse Ühingu ruumides Viru 39a, Sillamäe) iga kuu viimasel kolmapäeval kell 15:00–18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel. Nõustamise eelduseks eelregistreerimine: +372 55602993 või +372 55550303. Lisainfot saab ka info@sscw.ee