Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed. Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas, aadressil Endla 6-18 kolmapäeviti kella 15:00-18:00. (välisukse kõrval uksekell, millel märgitud Lastekaitse Liit) Nõustamise pikkuseks on arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt toimub igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).
Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.
Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Samuti jätkab 2017. aastal Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuur projekti „Hea nõu lastega peredele” raames juriidilist nõustamist Hiiumaal ja Sillamäel.

Nõustamine viiakse läbi Hiiumaa Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Hiiumaa Noorsootöö Keskuse ruumides, Uus tn. 4/5, Kärdla, Skype vahendusel interneti teel. Nõustamiste kuupäevad 2017. aasta II poolaastal: 27.09.; 29.11. (kell 15:00–18:00) – arvestatud ca 45 minutit inimene.
Nõustamise eelduseks on eelregistreerimine: 5245029; lisainfot e-posti teel: lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee

Alates 2015 septembrist toimub nõustamine Sillamäe Lastekaitse Ühingu koordineerimisel Sillamäe Lastekaitse Ühingu ruumides Viru 39a, Sillamäe. Nõustamine toimub interneti teel Skype vahendusel. Nõustamised 2017 aasta II poolaastal: 30.08.; 25.10.; 13.12. (kell 15:00–18:00) – arvestatud ca 45 minutit inimene. Nõustamise eelduseks on eelregistreerimine: +372 55602993 või +372 55550303. Lisainfot saab ka info@sscw.ee