2021. aastal sai tasuta juriidilist nõu rekordarv inimesi

15. detsember 2021

Lastekaitse Liit on koostöös Eesti Advokatuuriga pakkunud tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes juba 11 aastat. Tänu paindlikule meelele, toimivale koostööle ja advokaatide soovile panustada, sai sellel aastal tasuta nõu rekordiliselt 217 inimest.

Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti “Hea nõu lastega peredele” raames on alates 2010 olnud kõige suurema mahuga nõustamiste aasta 2017, mil advokaadid nõustasid aastas kokku 154 inimest. Nüüd, ajavahemikus 6.01-15.12, toimus projekti raames rekordiliselt kokku 217 nõustamist ja seda nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Venekeelseid nõustatavaid oli tänavu 60 ja ingliskeelseid 1. Nõustamised toimusid COVID-19 tingitud eriolukorrast lähtuvalt telefonitsi, mistõttu jäi projekti ajaloos esimest korda ära anonüümse tagasiside küsitlus.

Lastekaitse Liit on väga tänulik, et advokaadid olid valmis tulema kaasa üleskutsega pakkuda COVID19 perioodil täiendavat tuge lapsevanematele ja suurendama nõustamiste mahtu perioodil aprill-juuli 2021.

Populaarseim teema – elatis

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti, olid erinevad. Alates eestkostest, lõpetades alaealise kinnipeetava õigustega. Jätkuvalt on väga palju elatise ja suhtluskorraga seonduvaid küsimusi, kusjuures elatis on vaieldamatult kõige populaarsem teema. Eraldi saab välja tuua pärimisega seonduvate teemade mahu kasvu võrreldes eelnevate aastatega. Teisel poolaastal oli varasemast rohkem piiriüleseid küsimusi.

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti:

 • Hooldusõigus (sh peatamine, piiramine, ainuhooldusõigus, taastamine, vanemad võimetud teostama haiguse tõttu, ühe vanema haiguslik seisund/sõltuvushäire);
 • elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine; suurendamine; üks vanem raske puudega, elatismiinimum ja peretoetuste arvestamine, kiirmenetlus);
 • otsustusõigus (lapse elukoht, alusharidus, eriavajadustega lapse haridus, rehabilitatsiooniplaani täitmine);
 • varalised küsimused (sh ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv, ühisvara, sh jagamine);
 • pärimine (nii alaealine pärija, pärandvara jagamine, testeerimine);
 • piiriülesed juhtumid (sh elatis, suhtluskord, otsustusõigus);
 • eestkoste;
 • lapsendamine;
 • puudega lapse õigused;
 • lapse õigused suhetes vanematega;
 • isaduse tuvastamine;
 • lapse õigus mitte oma vanemaga kohtuda;
 • vanavanemate õigused;
 • vägivald lapse vastu (teise lapse vanem);
 • vanema hooletus, st ei vii last lasteaeda, arsti juurde;
 • lähisuhtevägivald;
 • lähenemiskeeld;
 • küsimused korteriühistu ja lapse õigustega (nt KÜ territooriumil mängimine jm);
 • lapse nime muutmine;
 • alaealise kinnipeetava õigused;
 • ametnike/ametiasutuste väidetavad rikkumised (perearst, lastekaitsetöötaja, KOV, SKA, noorsoopolitsei, kool, lastehoid).

Illustratsioon: Marko Pikkat

Nõustamine jätkub eesti- ja vene keeles 12. jaanuaril 2022

Seniks suuname inimesi pöörduma sõltuvalt murest kas www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi, Lasteabi 116 111 www.lasteabi.ee või kohaliku lastekaitsetöötaja poole. Juriidilistel teemadel soovitame vaadata ka www.juristaitab.ee, kus olemas KKK ka pereõiguse alastel teemadel nii eesti kui vene keeles.

Kellel soov end uueks hooajaks ootejärjekorda panna, saab seda teha kirjutades liit@lastekaitseliit.ee või helistades E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Lisainfo ja temaatilised artiklid: www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele


Loe lisaks:

 

Päise pilt: Freepik.com