Uudised ja teated

Arvamus ohvriabi seaduse eelnõule

23. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 23. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ohvriabi seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud ohvriabi seaduse väljatöötamiskavatsusele 2020. aasta suvel (kiri nr 1-8/2/20/24), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Liit rõhutab taaskord oma arvamuses, et olukorras, kus ohvriabi teenustele jõuab täna oluliselt [...]

Mustvees koondub lapse heaolu toetav võrgustik koolitusel “Koostöös lapse heaks!”

18. mai 2022

17.-18. mail toimub Mustvees lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!”. “Erinevad spetsialistid näevad probleemi erinevate tahkude pealt, koostöö aitab ennetada probleemide süvenemist,” tõdes üks võrgustiku liige koolitusele eelnenud küsimustikule vastates. Ennetus on üks oluline põhjus, miks Lastekaitse Liit peab vajalikuks multidistsiplinaarse koostöö edendamist ja lapse heaolu koostöövõrgustike koolitamist omavalitsustes – […]

Kärg Valner | “Kaasamine on võti, alati. Oluline on luua diskussioon ja anda lastele vähemalt võimalus kaasa rääkida.”

17. mai 2022

Kärg Valner Eurochild noortekogu liige aastatel 2019-2022 On raske leppida sellega, et minu kolmeaastane mandaat Euroopa lastega ja lastele tegutseva katusorganisatsiooni Eurochild noortekogus (Eurochild Children’s Council – toim.) on nüüdseks läbi saanud. Olen pea terve elu olnud laste õiguste aktivist, olnud kaasatud ja kaasanud teisigi märkimisväärselt suure tähendusega protsessides. Iga noor ei ole enne 17. […]

Arvamus ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta.

16. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 16. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta. Kokkuvõte arvamusest Kuna heaoluarengukava juhtkomitee täidab "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse" § 33 toodud valdkondliku komisjoni rolli, siis arengukava juhtkomitee liikmena esitas MTÜ Lastekaitse Liit 2021. aasta seirearuandele omapoolsed tähelepanekud lähtudes lapse õiguste perspektiivist. Ühtlasi palus liit käesolevat [...]

PERE JA KODU | PUUST ETTE JA PUNASEKS: kas sina ütlesid kõike seda oma lapsele, enne kui talle nutiseadme andsid?

16. mai 2022

On üsna tavaline, et nelja-viieaastased lapsed istuvad nutiseadmete taga ja toimetavad seal uhkes üksinduses. Mis võiks sellisele vaatepildile eelneda, et internetis midagi valesti ei läheks? Sellele küsimusele vastavad Pere ja Kodu podcast’is projekti „Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe ja sama projekti teavitustöö koordinaator Kerli Valner Lastekaitse Liidust ning Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik Aveli (15). „Lapsed […]

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis | Vabaühenduste koostööprogramm aitab võimendada laste hääli

13. mai 2022

Sel aastal sai Põhja-ja Baltimaade vabaühenduste koostööprogrammist toetust viis projekti, kogusummas 62 585 eurot. Vabaühendused plaanivad koostöös Põhjamaadega luua võrgustikke kogemuste vahetamiseks, sotsialiseerida erivajadustega inimesi, kaasata lapsi poliitika kujundamisse ja kaitsta rannikupärandit. Üks toetuse saajatest, Lastekaitse Liit, peab oluliseks, et lapsi kaasatakse neid puudutavate otsuste tegemistesse, mistõttu on oma tegevustes pühendunud laste hääle kuuldavakstegemisele ja […]

Aprill 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

11. mai 2022 "Jälgides laste kasvamist, õpid palju elust ja paremaks inimeseks olemisest – saad palju teada, mis on maailmas tõeliselt oluline ja mis mitte." - Sharon Stone Aprill, tuntud ka kui naljakuu, oli Lastekaitse Liidus täis tõsiseid ettevõtmisi. Koostasime kaks arvamust, neist ühe riigikantseleile ning teise justiitsministeeriumile, korraldasime seminari Eestimaa lastekaitsetöötajatele ning koolituse Kohtla-Järve multidistsiplinaarsele lapse heaolu [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Liit palub käsitleda käesolevat arvamust kooskõlas 11.05.2022 Sotsiaalministeeriumile esitatud arvamusega sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule ning ei korda eelnimetatud arvamuses [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 07.04.2021 arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, 27.08.2021 arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule ja 09.03.2022 Riigikogu majanduskomisjonile arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE

10. mai 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 10. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Lastekaitse Liit toetab arvamuses ÜRO Lapse õiguste konventsioonist tulenevale parimate [...]