Uudised ja teated

Pärnu Postimees | Iga kolmas täiskasvanu ei pea laste füüsilist karistamist vägivallaks

22. oktoober 2021

21. oktoobril avaldas Pärnu Postimees artikli, milles osundas tõsiasjale, et iga kolmas täiskasvanu ei pea laste füüsilist karistamist vägivallaks.  Lastekaitse Liit ei kommenteerinud juhtumit, mis oli ajendiks artikli kirjutamiseks, kuid avaldas seisukoha, et igasugune vägivald, nii füüsiline kui vaimne, on lubamatu. Liit on mures, et hoolimata füüsilise karistamise keelustamisest 2016, ei pea paraku 36% täiskasvanutest […]

MEEDIAKAJASTUSED | Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

22. oktoober 2021

1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), Harjumaalt (21), Tartumaalt (9), Viljandimaalt (7), Järvamaalt (4), Pärnumaalt (4), Põlvamaalt (2), Valgamaalt (2), Lääne-Virumaalt […]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse “Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” eelnõule

21. oktoober 2021 Rahandusministeeriumile 21. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahandusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse "Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused" eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena palub Lastekaitse Liit oma arvamuses taaste- ja vastupidavuskava elluviimisel lähtuda muu hulgas lapse parimatest huvidest. Eesti Vabariigi poolt 30 aastat tagasi ratifitseeritud ÜRO lapse õiguste konventsiooni [...]

Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

21. oktoober 2021

Lastekaitse Liidu Fondi kandideeris kokku 93 noort üle Eesti, kes taotlevad toetust oma annete arendamiseks. 1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), […]

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule

13. oktoober 2021 Sotsiaalministeeriumile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit, olles muuhulgas võrdse kohtlemise võrgustiku liige, nõustub eelnõuga kavandatavate muudatustega, mille eesmärk on luua suurem õigusselgus ja tagada võrdne kohtlemine muuhulgas nii lastele, kelle elatist maksma kohustatud vanema suhtes on [...]

MEEDIAKAJASTUSED | “Spoofy” õpetab lastele küberturvalisust

13. oktoober 2021

Sügise algus tõi lastele uue küberturvalisuse mängu «Spoofy», kus mängijad õpivad internetis käituma, ohte ära tundma ja abi küsima. Telia ja Lastekaitse Liidu koostöös tehtud uuringust on selgunud, et igalt kümnendalt lapselt on internetis raha välja pressitud või on temaga ühendust võtnud võhivõõras. «Spoofy» seda lünka täidabki: mängus saavad lastest küberkangelased, kes aitavad mitmesuguseid tegelasi ning […]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõu 438 SE kohta

13. oktoober 2021 Riigikogu õiguskomisjonile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse 438 SE eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik on teinud aastaid oodatud sammud riikliku perelepitussüsteemi loomiseks, sh rahastuse osas, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka Eesti Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada [...]

Veel kolm päeva saab kandideerida Lastekaitse Liidu fondi stipendiumile

13. oktoober 2021

Sel reedel, 15. oktoobril on viimane päev kandideerida Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot, taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu. “Meie […]

Veebitunnid ja fotojaht: “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021”

8. oktoober 2021

“Lase fantaasia valla ja mõtle, et kiigud just sellisel kiigul, mida pole veel kellelgi. Kujuteldav Kiik on juba paar aastat sellises seisukorras…” Nii kõlab üks paljudest kommentaaridest, mis tuli kaasa fotojahile saadetud jäädvustustega. “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021” raames korraldatud külalistundides ja fotojahil osales kokku üle 150 lapse. Laste mõtete kogumiseks ja […]

Taimi Tulva pälvis haridustöötaja elutööpreemia

5. oktoober 2021

Head õpetajate päeva kõigile õpetajatele ning erilised õnnesoovid Lastekaitse Liidu pikaaegsele koostööpartnerile, professor Taimi Tulvale, kes pälvis laupäeval Ugala teatris toimunud aasta õpetaja konkursil haridustöötaja elutööpreemia.  Professor Tulva on innustanud põlvkondade kaupa tudengeid oma elujaatuse, särtsakuse ja sooviga näha asjade taha. Sügavam uurimishuvi on paljudel tänastel tunnustatud spetsialistidel saanud alguse just tema loengutest. Lugematud raamatud, […]