Uudised ja teated

Tänavune üle-eestiline koolirahu kuulutatakse välja Toila vallas

31. august 2023 Homme, 1. septembril kuulutatakse välja üle-eestiline koolirahu Toila vallas. Toilale kui tänavusele koolirahu vallale annab teatepulga üle Paide linn, mis oli koolirahu linnaks möödunud õppeaastal. Toilas, Oru pargi lossiplatsil toimuval avatseremoonial tervitab Toila valla koolirahvast haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning peale avatseremooniat toimub meeleolukas ja erinevate tegevustega perepäev, kus esineb Getter Jaani.  Kesksel kohal [...]

Tänavune lastekaitsetöötajate suvekool tõi kokku üle 140 spetsialisti

25. august 2023 Sel nädalal toimus Remnikul, Ida-Virumaal kahepäevane lastekaitsetöötajate suvekool, mis tõi kokku enam kui 140 lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti. Tegemist oli järjekorras neljanda „Samal poolel – lapse poolel“ suvekooliga, mille eesmärk oli arendada mitteformaalse õppe kaudu lastekaitsetöötajate teadmisi ja oskusi, toetada sellega lastekaitsetöö paremat toimimist ning väärtustada spetsialiste nende vastutusrikkas ametis. Lastekaitsetöötaja igapäevatöö on kohalikus [...]

Lastekaitse Liit teavitas avalikkust vaimse ja füüsilise tervise kaitsmise tähtsusest

16. august 2023 Rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil oli Narva Astri keskuse külastajatel võimalus kohtuda Lastekaitse Liidu esindaja, kiusamisvastase programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatori Aleksandra Avajõe-Põlluga ning saada infot üleriigilistest abistamise võimalustest. Uue õppeaasta eel toimusid ka noortele suunatud temaatilised ülesanded kiusamise ennetamise teemal haridusasutustes ja ühiskonnas tervikuna. „Tänupurgi” täitmisega selgus, et kõige enam on noored tänulikud oma vanemate, perekonna, sõprade, [...]

Arvamus ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule

10. august 2023 09.08.2023 Sotsiaalministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 09.08.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule. Lastekaitse Liit toetab eelnõu ja avaldab hea meelt, et eelnõu pakub pikalt oodatud lahenduse kitsaskohale seoses vajadusega muuta vanemahüvitise järgne haigus-ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks. Lastekaitse Liit on antud teemale korduvalt osundanud, muu hulgas esitades Sotsiaalkaitse-ministrile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile septembris 2022 pöördumise „Tagada väikelaste [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele

7. august 2023 Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele 18.07.2023 Sotsiaalministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 18.07.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele. Lastekaitse Liit toetab riigi taotlust keskenduda toitjakaotuspensioni maksmisel rohkem lastele, kuid peab vajalikuks ka teiste haavatavate gruppide (vanemaealised, üksi last kasvatavad vanemad ning töövõimetud isikud) jätkuvat toetamist. Liit esitab arvamuses küsimuse [...]

Lapse õiguste saadikute ja Lasteabi suvekool “Hakuna matata – ära muretse!” 2023

20. juuli 2023 10.-11. juulil kogunesid aktiivsed noored üle Eesti Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute ja Lasteabi korraldatud suvekooli, mis kandis pealkirja "Hakuna matata - ära muretse". Kahepäevane laager leidis aset kauni loodusega Nelijärve Puhkekeskuses.  Kõik laagrilised said esmakordselt kokku esmaspäeva hommikul Aegviidus, kus matkati ühiselt toimumispaika. Esmalt jagati kõigile toad, pakiti asjad lahti ning suunduti õue, et [...]

Arvamus kollektiivsele pöördumisele “Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid”

13. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas 03.06.2023 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse kollektiivsele pöördumisele “Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid”. Lastekaitse Liit kollektiivses pöördumises tehtud ettepanekuid ei toeta, ning ühtlasi avaldab nördimust, et laste karistamist toetavas pöördumises tehakse muu hulgas ettepanek karistamise, sh füüsilise karistamise keelu kaotamiseks. Liit rõhutab oma arvamuses, et on alates taasloomisest 1988. [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule

8. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 03.06.2023 arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule. Määruses on toodud valdkondlikud programmid (hasartmängu- ja digisõltuvus, vaimse tervise huvikaitse, psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine, elanikkonna esmaabioskuste edendamine, tervislik toitumine ja liikumine, toiduabi), mille osas loodetakse avada sügisel taotlusvoorud.  Lastekaitse Liit on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner alates 2020 (perioodil 2020-2022 ja 2023-2024), [...]

Arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE

5. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas 02.06.2023 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE. Olles esitanud Justiitsministeeriumile  mais 2023 omapoolsed tähelepanekud eelnõu osas (kiri nr 1-8/2/23/15), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Lastekaitse Liit lähtub oma arvamustes lapse õiguste perspektiivist. Lastekaitse Liit toetab [...]

Projektil “Hea nõu lastega peredele” täitus 13 aastat

5. juuni 2023 Reedel, 2. juunil sai 13-aastaseks Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri heategevusprojekt Hea nõu lastega peredele, mille raames on alates 2010. aastast tasuta juriidilist nõu saanud üle 2000 abivajaja. Lastekaitse Liit tähistas aastapäeva koos Eesti Advokatuuriga metsakümblust nautides. Aitäh, et lastest hoolite! Lastekaitse Liit on tänulik Eesti Advokatuurile ja advokaatidele: Eva Tibar, Helen-Lumelille Tomberg, Katrin Orav, Tiina-Mare [...]