Uudised ja teated

MEEDIAKAJASTUS | PEALINN: Ligi pooled lapsevanemad sallivad mõnel puhul kehalist karistamist: koduvägivald sünnitab omakorda koolikiusamist ja vaenulikke suhteid

24. jaanuar 2023 Lastekaitse Liidu projektijuht Annika Silde andis 20. jaanuaril vastused füüsilise karistamise teemal ajalehele Pealinn. Abiks lapsevanemale: Tasa ja targu - kasvatusvõtted lapsevanematele Lapsevanemal võib olla puudus oskustest, kuidas keerulistes olukordades lapsega hakkama saada. Tunded kasvavad üle pea ja kasutusele tulevad automaatselt need viisid, mida on ise kogenud. Laps harjub pealt nägema, kuidas isegi täiskasvanud kasutavad [...]

Ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks

18. jaanuar 2023

Lastekaitse Liit tegi 15. detsembril 2022 ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks sooviga, et need jõuaksid erakondade valimisprogrammidesse.

Arvamus Euroopa Komisjoni vanemluse tunnustamise algatusele

13. jaanuar 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 13. jaanuaril Justiitsministeeriumi arvamuse Euroopa Komisjoni ettepanekule: Nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust, põlvnemisega seotud asjades tehtud lahendite tunnustamist ja ametlike dokumentide vastuvõtmist ning Euroopa vanematõendi loomist.

Arvamus ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule

6. jaanuar 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 6. jaanuaril 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Liit rõhutab oma arvamuses, et antud eelnõu ei ole laste toimetulekut ega heaolu toetav, piirab haavatud gruppide valiku- ja liikumisvabadust, koostatud huvigruppe kaasamata, ning kärpemeetmete [...]

2022. aastal sai tasuta juriidilist nõustamist 133 inimest

29. detsember 2022

Ajavahemikul 12.01.-14.12.2022 toimus Hea nõu lastega peredele! projekti raames kokku 133 nõustamist. Venekeelseid nõustatavaid oli 33. Nõustamised toimusid teenuse suurema kättesaadavause tagamiseks telefoninõustamistena.

Igale koolilapsele arvuti abil said 2022. aastal digivahendeid 60 erinevat kohalikku omavalitsust ja kokku ligi 600 pere

28. detsember 2022 Südamest täname kõiki annetajaid ja toetajad, kelle abil 60 erineva kohaliku omavalituse ligi 600 peret said õppetööks arvuti. Enim vajasid 2022. aastal abi Ukraina sõjapõgenikest lapsed. Lisaks arvutitele annetati ja saatsime lastele mitmeid erinevaid lisaseadmeid, ranitsaid, telefone. Suur-suur kummardus ja tänud kõikidele ettevõtetele: Telia Eesti, Pfizer Eesti, Codeborne, PwC Eesti, LHV, ABB, Green IT, OIXIO, [...]

Lastekaitse Liidu Fondi stipendiaatidele andis tunnistused üle Liidu president Ene Tomberg

21. detsember 2022

Tänavustele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumidele kandideeris 129 noort üle Eesti, kes taotlesid toetust oma ande arendamiseks. Positiivse rahastusotsuse said neist 25, kellega Eesti Rahvuskultuuri Fond sõlmis toetuslepinguid summas 10 330 eurot.

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem

16. detsember 2022

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem.

Lastekaitse Liidu pöördumine seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE

9. detsember 2022 Eesti Vabariigi President Alar Karis 9.12.2022 edastas Lastekaitse Liit pöördumise Eesti Vabariigi President Alar Karisele seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE. Riigikogu võttis 07.12.2022 vastu valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (703 SE), mille eesmärk on Riigikogu pressiteate kohaselt parandada lastega perede toimetulekut, toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos [...]

Selgusid esseekonkursi „Sõjal ei ole südant“ parimad kirjutajad

8. detsember 2022 "Lennutan naeratuse Eesti vaba taeva poole, samal ajal kui pooleteise tuhande kilomeetri kaugusel lennutab mundris ukraina sõdur püssikuuli teisele poole lahinguvälja. Me mõlemad armastame südamega - mina saan teha seda vabalt, tema peab aga selle eest võitlema." (Sigrid, 11.klass) "...suurim eesmärk sõja ajal on ühtselt aidata abivajajaid, kuid samaaegselt hoides ka ennast." (Helena, 9.klass) "Lahkus [...]