Uudised ja teated

Kontrolli lastega töötaja tausta!

5. oktoober 2022 Seksuaalkuriteos süüdimõistetud lapsehoidja. Kehalises väärkohtlemises karistatud treener. Need on päris lood siitsamast Eestist. Iga selline inimene võib lapsi ohustada. Lastega töötavate inimeste taustakontrolli tegemine muutus lihtsamaks. Taustakontroll võimaldab tagada, et lastega vahetult kokku puutuvatele kutsealadele ei satuks tööle või vabatahtlikuna tegutsema inimesed, kellele see on mõne varasema süüteo tõttu keelatud. Lastega töötamise piirangu ja taustakontrolli [...]

Lastekaitse Liit tähistab täna oma 34. sünnipäeva

2. oktoober 2022 Koos anname lapsele hääle!

Arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga

30. september 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile 26.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit toetab sujuvat üleminekut eestikeelsele õppele. Oma arvamuses viitab Lastekaitse Liit tähelepanekutele, mis vajavad täiendavat analüüsimist, täpsustamist ja kõrgendatud tähelepanu: Teaduspõhist lähenemist vajab mõjuanalüüs, kuidas eestikeelsele õppele üleminek lapsi klassides ja [...]

Eile Brüsselis alanud Euroopa lapse õiguste foorumi ühe avakõne pidas 14-aastane Eesti neiu

28. september 2022 Eile, 27. septembril algas Brüsselis neljateistkümnes Euroopa lapse õiguste foorum, mis kestab kolm päeva ja mida korraldab Euroopa Komisjoni  õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Üle Euroopa osaleb kokku 30 last, kellest 20 üle veebi ning 10 kutsuti Brüsselisse kohapeale, nende hulgas ka Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik ja Eurochild noortekogu liige Elisabet Kruusmets.  „Vaimse [...]

Avati lastele mõeldud info- ja mänguportaal Teeviit juunior

21. september 2022 Haridus- ja Noorteamet avas sel nädalal lastele mõeldud info- ja mänguportaali Teeviit juunior. Portaali tehakse koostöös Lastekaitse Liiduga ja see on mõeldud 7–12-aastastele lastele, lapsevanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele Info kogumises ja edastamises löövad kaasa ka lapsed ja noored. “Meie jaoks on oluline tegutseda mitte ainult laste jaoks, vaid ka reaalselt nendega koos,” kirjeldas Teeviit [...]

Juuli ja august 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

14. september 2022

Juulikuu oli Lastekaitse Liidus puhkuste aeg, seevastu augustis jätkusid ettevalmistused ja tegevused suure hooga.

Pöördumine: Tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine – ettepanek ravikindlustuse seaduse muutmise algatamiseks

9. september 2022 SotsiaalministeeriumileEttepanek MTÜ Lastekaitse Liit teeb Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmine, et tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine. On positiivne, et riik on vanemahüvitiste süsteemi viimastel aastatel paindlikumaks muutnud. Nüüd on viimane aeg lahendada ka pikalt lahendamist vajanud kitsaskoht seoses vajadusega muuta vanemahüvitise järgse haigus-ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks. Kehtiv hooldushüvitise maksmise kord on väikelastega perede [...]

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile

5. september 2022

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile

Arvamus perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule

2. september 2022 Sotsiaalministeeriumile 02.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud mais 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE (kiri 1-8-2/22/21), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud põhimõtteliste seisukohtade juurde, rõhutades jätkuvalt vajadust: kehtestada edaspidi lapsetoetuse suuruseks 100 eurot iga lapse kohta, sõltumata, kas ta [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule

2. september 2022 Justiitsministeeriumile 02.09.2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit, eelnevalt nii lastekaitse nõukogu kui ka uimastiennetuse valitsuskomisjoni liikmena, tutvus septembris 2021 kavandatava komisjoni ülesannetega ja andis kirjas Justiitsministeeriumile nõusoleku osaleda edaspidi ennetuse valitsuskomisjonis elik ennetusnõukogus, järjekindlalt rõhutades, et uues komisjonis ei lahustuks lastekaitse [...]