Poolaasta jooksul sai tasuta juriidilist nõu 74 inimest

22. juuni 2022

Lastekaitse Liit on koostöös Eesti Advokatuuriga pakkunud tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes juba 12 aastat. Tänu paindlikule meelele, toimivale koostööle ja advokaatide soovile panustada, sai sellel poolaastal tasuta nõu 74 inimest.

Koostööprojekt “Hea nõu lastega peredele” raames toimus käesoleval aastal ajavahemikul 12.01-15.06 74 nõustamist, millest 20 olid venekeelsed. COVID-19 olukorrast lähtuvalt toimusid nõustamised nagu ka eelmisel aastal, telefonitsi.

Endiselt on väga palju elatise ja suhtluskorraga seonduvaid küsimusi. Siinjuures tasub mainida, et elatisega seonduvad küsimused on vaieldamatult kõige populaarsemad. Eraldi saab välja tuua piiriüleste konfliktidega seonduvate teemade mahu kasvu võrreldes eelnevate aastatega.

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti:

 • Hooldusõigus (sh peatamine, piiramine, ainuhooldusõigus);
 • elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine; suurendamine);
 • otsustusõigus (lapse elukoht, erivajadustega lapse haridus, kooli valik);
 • varalised küsimused (sh ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv, ühisvara, sh jagamine);
 • pärimine (nii alaealine pärija, pärandvara jagamine, testeerimine);
 • piiriülesed juhtumid, sh elatis, suhtluskord; eestkoste, sh sündimata lapse eestkoste;
 • lapsendamine;
 • lapse õigused suhetes vanematega;
 • isaduse tuvastamine;
 • lapse õigus mitte oma vanemaga kohtuda;
 • vanavanemate õigused;
 • lähisuhtevägivald;
 • lähenemiskeeld;
 • küsimused seoses vaenulike naabrite ja lapse õigustega;
 • sõltuvusprobleemid või vaimse tervise probleemid vanemal;
 • lapse nime muutmine;
 • elamisloa taotlemine;
 • riigi õigusabi.

Nõustamine jätkub 26. augustil

Seniks suuname inimesi pöörduma sõltuvalt murest kas www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi, Lasteabi 116111 www.lasteabi.ee või kohaliku lastekaitsetöötaja poole. Juriidilistel teemadel soovitame vaadata ka www.juristaitab.ee, kus olemas KKK ka pereõiguse alastel teemadel nii eesti kui vene keeles.

Kellel soov end uueks hooajaks ootejärjekorda panna, saab seda teha kirjutades liit@lastekaitseliit.ee või helistades E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Lisainfo ja temaatilised artiklid: www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele