Poolaasta jooksul sai tasuta juriidilist nõu rekordarv inimesi

22. juuni 2021

Lastekaitse Liit on koostöös Eesti Advokatuuriga pakkunud tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes juba 11 aastat. Tänu paindlikule meelele, toimivale koostööle ja advokaatide soovile panustada, sai sellel poolaastal tasuta nõu rekordiliselt 151 inimest.

Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti “Hea nõu lastega peredele” raames on alates 2010 olnud kõige suurema mahuga nõustamiste aasta 2017, mil advokaadid nõustasid aastas kokku 154 inimest. Nüüd, ajavahemikus 6.01-16.06, toimus projekti raames rekordiliselt kokku 151 nõustamist ja seda nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Venekeelseid nõustatavaid oli tänavu 38 ja ingliskeelseid 1. Nõustamised toimusid COVID-19 tingitud eriolukorrast lähtuvalt telefonitsi, mistõttu jäi projekti ajaloos esimest korda ära anonüümse tagasiside küsitlus.

Lastekaitse Liit on väga tänulik, et advokaadid olid valmis tulema kaasa üleskutsega pakkuda COVID19 perioodil täiendavat tuge lapsevanematele ja suurendama nõustamiste mahtu perioodil aprill-juuli 2021.

Populaarseim teema – elatis

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti, olid erinevad. Alates hooldusõigusest, lõpetades lapsendamisega. Endiselt on väga palju elatise ja suhtluskorraga seonduvaid küsimusi. Elatis, on muideks, vaieldamatult kõige populaarsem teema. Eraldi saab välja tuua ka pärimisega seonduvate teemade mahu kasvu võrreldes eelnevate aastatega.

Teemad, millega veel käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti:

 • Hooldusõigus (sh peatamine, piiramine, ainuhooldusõigus, taastamine);
 • elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine; suurendamine; üks vanem raske puudega, elatismiinimum ja peretoetuste arvestamine);
 • otsustusõigus (lapse elukoht, alusharidus, eriavajadustega lapse haridus, rehabilitatsiooniplaani täitmine);
 • varalised küsimused (sh ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv, ühisvara, sh jagamine);
 • pärimine (nii alaealine pärija, pärandvara jagamine, testeerimine);
 • piiriülesed juhtumid, sh elatis, suhtluskord;
 • eestkoste;
 • lapsendamine;
 • puudega lapse õigused;
 • lapse õigused suhetes vanematega; isaduse tuvastamine;
 • lapse õigus mitte oma vanemaga kohtuda;
 • vanavanemate õigused;
 • vägivald lapse vastu (teise lapse vanem);
 • lähisuhtevägivald;
 • lähenemiskeeld;
 • küsimused korteriühistu ja lapse õigustega (nt KÜ territooriumil mängimine jm);
 • lapse nime muutmine;
 • alaealise kinnipeetava õigused;
 • ametnike/ametiasutuste väidetavad rikkumised (perearst, lastekaitsetöötaja, SKA, noorsoopolitsei, kool, lastehoid).

Nõustamine jätkub 25. augustil

Seniks suuname inimesi pöörduma sõltuvalt murest kas www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi, Lasteabi 116 111 www.lasteabi.ee või kohaliku lastekaitsetöötaja poole. Juriidilistel teemadel soovitame vaadata ka www.juristaitab.ee, kus olemas KKK ka pereõiguse alastel teemadel nii eesti kui vene keeles.

Kellel soov end uueks hooajaks ootejärjekorda panna, saab seda teha kirjutades liit@lastekaitseliit.ee või helistades E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Lisainfo ja temaatilised artiklid: www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele


Loe lisaks:

 

Illustratsioon: Marko Pikkat