1

Hea nõu lastega peredele


Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.

Nõustamine toimub telefonitsi, vastavalt vajadusele kas eesti või vene keeles ning kestab orienteeruvalt 30 minutit. 

Vajalik on eelnev registreerimine liit@lastekaitseliit.ee või E-R kell 13-14 telefonil 631 1128.

Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne.

Nõustamine hõlmab perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi, sh pärimisõigust. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

NB!
Lastekaitse Liidu vahendusel toimuva õigusnõustamise käigus kogutakse järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi
  • telefoninumber
  • probleemi õigusvaldkond
  • võimaliku huvide konflikti ennetamiseks vaidlusega seotud isiku(te) ees- ja perekonnanimi
  • ning vajadusel muud õigusnõustamise seisukohalt olulised andmed.
    Viidatud andmed edastatakse isikut nõustavale advokaadile.

Lastekaitse Liit säilitab isikuandmeid konfidentsiaalselt jooksva kalendriaasta lõpuni isiku nõustamisele registreerumisest, seejärel kuuluvad andmed hävitamisele. Isikuandmeid ei kasutata uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks.

Kui Teie küsimus või probleem puudutab muud valdkonda kui siin nõustamise teemade hulgas loetletud, soovitame pöörduda: Tasuta õigusabi | Kvaliteetne juristi abi | HUGO.legal.

Loe lisaks:
➡️ Mis on hea nõu lastega peredele?
➡️ Helika Saar: “Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!”