Mis on hea nõu lastega peredele

Projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames toimuvad tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu eest nõu ja abi otsima. „Igapäevane  praktika näitab, et ühiskonnas on väga suur vajadus tasuta õigusnõustamise järele, eriti venekeelse elanikkonna hulgas,“ rõhutas 2014 aasta märtsis MTÜ Lastekaitse Liit tollane juhataja Alar Tamm.

Aastal 2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on 2018. aasta lõpuks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta nõustanud üle 1380 abivajaja (sh 2018 aastal 134 inimest). Lisaks iganädalasele tasuta nõustamistele Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18), toimub kuu viimasel kolmapäeval ka nõustamine Hiiumaa elanikele koostöös Hiiumaa Lastekaitse Ühinguga. Projektiga seotud advokaadid on andnud nõusoleku jätkata tasuta nõustamistega ka 2019 aastal. Nõustajateks on advokaadid: Helen Tomberg, Katrin Orav, Eva Tibar, Oksana Sobko, Eve Selberg, Anneliis Räpo, Marje Mängel, Tiina-Mare Hiob, Liis Mäeker, Ene Ahas, Helen Hääl, Senny Pello ja Natalja Santaševa.

”Heategevuslikku projekti panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi positiivset ära teha. Aastate jooksul saadud tagasiside näitab, et perekonnaõiguse teemad on ühiskonnas väga aktuaalsed ja inimesed saavad tasuta nõustamistest abi,” kinnitas 2015 aastal Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaine Katrin Orav.

Sotsiaalselt vastutustundliku organisatsioonina on Eesti Advokatuur eeskujuks ka teistele organisatsioonidele. Aastal 2014. liitus projektiga Notarite Koda, kes on andnud nõusoleku panustada nii nõustamisel (teemad: alaealised pärijad, alaealise varaga tehtavad tehingud jne), temaatiliste artiklitega digitaalses veebikirjas Märka Last kui ka lastekaitsetöötajate koolitamisel. „Lastega seotud perekonna- ja  pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise vajadusega puutuvad notarid pea igapäevaselt  kokku.  Seepärast on meil  heameel liituda projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,“ rõhutas Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Samas senisest enam on vaja toetada ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaid, et nad saaksid osutada kvaliteetset esmatasandi nõustamist lapsevanematele lapsi puudutavates õigusalastes küsimustes. Erinevad uuringud kinnitavad lastekaitsetöötajate vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele. Lastekaitse Liidu poolt koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti, Notarite Koja ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga elluviidavate õigusalaste koolitusseminaride „Samal poolel – lapse poolel“ eesmärk on tõsta spetsialistide pädevust esmatasandi nõustamisel ning vähendada seeläbi vajadust õigusnõustamise järele tervikuna. Aastatel 2013-2018 on toimunud üksteist tasuta õigusalast koolitusseminari lastekaitsetöötajatele, millel on osalenud kokku üle 1350 inimese. Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsi (2015) kohaselt on Lastekaitse Liidu poolt alates 2013 elluviidav „Samal poolel – lapse poolel“ õigusalaste seminaride sari süsteemseim ja laiahaardeliseim lastekaitsetöötajaid hõlmav täiendõppe võimalus Eestis. MTÜ Lastekaitse Liit jätkab „Samal poolel-lapse poolel“ seminaridega  lastekaitsetöötajatele ka aastal 2019.