Lastekaitse Liidu Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
LASTEKAITSE LIIDU FOND

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.
Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.
Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu igal aastal 01. septembrist kuni 17. oktoobrini SA Eesti Rahvuskultuuri Fond taotluse ankeedil, mille saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt. Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembrikuus.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Lastekaitse Liidu koduleheküljel: www.erkf.ee ja www.lastekaitseliit.ee
Eraisikud ja firmad, kes soovivad toetada noori andekaid õppureid, saavad teha annetusi Swedbanga kontole EE672200221001101347, märgusõna “Lastekaitse Liidu Fond”.

Taotlus saata:
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
A. Lauteri 7-13
10150 Tallinn
Tel. 601 3428
Faks 601 3429
e-post: post@erkf.ee
www.erkf.ee

Lisainfo:
Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
Tel. 6311 128
Faks 6311 735
e-post: liit@lastekaitseliit.ee