Arvamused

Lastekaitse Liit rõhutas vajadust toetada lapsi, lastekaitsetöötajaid ja asendushooldusteenuse pakkujaid

3. mai 2023 MTÜ Lastekaitse Liit esitas 28. aprillil 2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele. Lastekaitse Liit toetas väljatöötamiskavatsust (edaspidi VTK), kuid ühtlasi juhtis tähelepanu, et väljatöötatud muudatused peavad olema sellest mõjutatud osapooltele aja- ja asjakohaselt kommunikeeritud ning protsessi fookuses peab olema toetus- ja tugimeetmete tagamine nii lastele, lastekaitsespetsialistidele kui ka erinevatele asendushooldusteenuse pakkujatele. [...]

Lastekaitse Liit rõhutas vajadust kehtestada edaspidi lapsetoetuse suuruseks 100 eurot iga lapse kohta

25. aprill 2023 MTÜ Lastekaitse Liit esitas 24. aprillil 2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule. Lastekaitse Liit mõistab perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärki suunata raha õiglasema ja kulutõhusama toetussüsteemi loomiseks. Eelnõuga kavandatud meetmetega soovitakse piiratud riigieelarvevõimaluste juures säästa riigi rahalisi vahendeid, et kasutada neid kõige suuremas vaesuses [...]

Teabe puudumine võtab lapselt võimaluse osaleda tema elu puudutavates otsustes

24. aprill 2023 Käesoleval hetkel on Eestis iseseisvalt oma lapsendamisest võimalik teada saada alles täiskasvanueas. Lapsendatud laps saab seaduse järgi oma lapsendamisest teada siis, kui lapsendajad soovivad info avaldada. Kui lapsendaja otsustab vaikida, ei pruugi laps oma bioloogilisest päritolust teada saada. Praegu valmistab Eesti riik ette perekonnaseaduse muudatust, mille kohaselt saaksid lapsendatud lapsed tulevikus õiguse nende lapsendamisest teada [...]

MTÜ Lastekaitse Liit ettepanekud koalitsioonilepingusse

14. märts 2023 Eesti Reformierakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Erakond Eesti 200 Lastekaitse Liit saatis 13. märtsil Eesti Reformierakonnale, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja Erakonnale Eesti 200 ettepanekud koalitsioonilepingusse Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks. Lastekaitse Liit õnnitleb Eesti Reformierakonda, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Erakonda Eesti 200 valmistulemuste puhul. Eesti ratifitseeris 31 aastat tagasi ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt peab riik laste [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule

28. veebruar 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 20. veebruaril Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule.

Erakondade valmisprogrammide analüüs 2023

15. veebruar 2023 Mida soovitas Lastekaitse Liit erakondadele laste heaolu tagamiseks? Millised ettepanekud jõudsid erakondade valimisprogrammidesse? Eesti rahvas otsustab 05.märtsil 2023 toimuvatel korralistel valimistel, milline saab olema XV Riigikogu koosseis. MTÜ Lastekaitse Liit esitas Eesti erakondadele eelmise aasta detsembris  47 ettepanekut, selleks, et aidata kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele uue valitava Riigikogu koosseisu ajal (2023-2027). Lastekaitse Liidu [...]

Arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE

15. veebruar 2023 Riigikogu sotsiaalkomisjonile MTÜ Lastekaitse Liit esitas 10. veebruaril Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE.  Lastekaitse Liit ei toeta käesolevat eelnõu, sarnaselt Sotsiaalministeeriumile, Terviseametile, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Hambaarstide Liidule, Eesti Terviseedenduse Ühingule ja WHO esindusele Eestis. Eelnimetatud organisatsioonid on toonud oma Riigikogu sotsiaalkomisjonile esitatud arvamustes põhjalikud tõendus- ja teaduspõhised seisukohad nikotiinitoodete reguleerimise, tubakatoodetega seonduvate toodete [...]

Ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks

18. jaanuar 2023

Lastekaitse Liit tegi 15. detsembril 2022 ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks sooviga, et need jõuaksid erakondade valimisprogrammidesse.

Arvamus Euroopa Komisjoni vanemluse tunnustamise algatusele

13. jaanuar 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 13. jaanuaril Justiitsministeeriumi arvamuse Euroopa Komisjoni ettepanekule: Nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust, põlvnemisega seotud asjades tehtud lahendite tunnustamist ja ametlike dokumentide vastuvõtmist ning Euroopa vanematõendi loomist.

Arvamus ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule

6. jaanuar 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 6. jaanuaril 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Liit rõhutab oma arvamuses, et antud eelnõu ei ole laste toimetulekut ega heaolu toetav, piirab haavatud gruppide valiku- ja liikumisvabadust, koostatud huvigruppe kaasamata, ning kärpemeetmete [...]