Erakondade valmisprogrammide analüüs 2023

15. veebruar 2023

Mida soovitas Lastekaitse Liit erakondadele laste heaolu tagamiseks? Millised ettepanekud jõudsid erakondade valimisprogrammidesse?

Eesti rahvas otsustab 05.märtsil 2023 toimuvatel korralistel valimistel, milline saab olema XV Riigikogu koosseis.

MTÜ Lastekaitse Liit esitas Eesti erakondadele eelmise aasta detsembris  47 ettepanekut, selleks, et aidata kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele uue valitava Riigikogu koosseisu ajal (2023-2027). Lastekaitse Liidu eesmärgiks oli, et antud teemad jõuaksid erakondade valimisprogrammidesse.

Käesolevas analüüsis Lastekaitse Liit ei hinnanud erakondade kinnitatud valimisprogramme subjektiivselt ei heaks ega halvaks, vaid tegi neile analüüsi 2022 liidu poolt esitatud ettepanekutele vastavuse kohta. Sarnaselt toimiti ka aastal 2019, kui Lastekaitse Liit esmakordselt analüüsis valimisprogramme, vaata lähemat SIIT.

Vaata ka meediakajastusi valmisprogrammide analüüsi kohta SIIT.