Arvamused

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem

16. detsember 2022

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem.

Lastekaitse Liidu pöördumine seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE

9. detsember 2022 Eesti Vabariigi President Alar Karis 9.12.2022 edastas Lastekaitse Liit pöördumise Eesti Vabariigi President Alar Karisele seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE. Riigikogu võttis 07.12.2022 vastu valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (703 SE), mille eesmärk on Riigikogu pressiteate kohaselt parandada lastega perede toimetulekut, toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos [...]

Arvamus määruste „Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord“ ja „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõule

16. november 2022 Sotsiaalministeeriumile Arvamus sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 63 „Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord“ ja sotsiaalkaitseministri 3. veebruari 2016. a määruse nr 8 „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõule Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 63 [...]

Kõne Riigikogu sotsiaalkomisjonis seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule 703SE

9. november 2022 8.11.2022 pidas Lastekaitse Liidu esindaja Helika Saar kõne Riigikogu sotsiaalkomisjonis seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõuga 703SE. Kokkuvõte kõnest Lastekaitse Liit on oma kirjalikud arvamused eelnevalt Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile edastanud, ning jääb öeldu juurde, et  käesolev eelnõu riivab ühiskondlikku õiglustunnet, ei ole kooskõlas võrdsusõigusega, proportsionaalne, ega taga Eestis iga lapse võrdset kohtlemist. [...]

Arvamus ohvriabi seaduse eelnõule 702 SE

8. november 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 07.11.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse ohvriabi seaduse eelnõule 702 SE Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud 2020. aasta suvel ohvriabi seaduse väljatöötamiskavatsusele (kiri nr 1-8/2/20/24) ja mais 2022 ohvriabi seaduse eelnõule (kiri nr 1-8/2/22/17), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamustes väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Lastekaitse Liit lähtub käesolevas arvamuses [...]

Arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõule 722 SE

8. november 2022 Riigikogu kultuurilkomisjonile 04.11.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõule 722 SE. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud septembris 2022 septembris haridus- ja teadusministeeriumile arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga (kiri 1-8-2/22/37), palub Liit käsitleda eelnimetatud arvamust käesolevaga kogumis. Lastekaitse [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule 703SE

8. november 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 03.11.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule 703SE. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud mais 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE (kiri 1-8-2/22/21) ja septembris Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/22/35), palus Liit käsitleda eelnimetatud arvamusi käesolevaga kogumis. Lastekaitse Liit jääb [...]

KÕNE: Tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine – ettepanek ravikindlustuse seaduse muutmise algatamiseks

26. oktoober 2022

Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar pidas 25.10.2022 kõne Riigikogu sotsiaalkomisjoni arutelul seoses kollektiivse pöördumisega „Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!“

Inimõiguste valdkonna soovitused erakondade valimisprogrammidesse

18. oktoober 2022 Lastekaitse Liit koos teiste võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetega esitas 05.oktoobril erakondadele ettepanekud, kuidas Eestis inimõiguste olukorda parandada. Kokkuvõte lapsi ja noori puudutavatest soovitustest Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Erakonnad on sõnastamas oma peamisi valimislubadusi ja koostamas valimisprogramme. Lastekaitse Liit koos teiste võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetega esitas 05.oktoobril erakondadele ettepanekud, kuidas Eestis inimõiguste olukorda parandada. [...]

Toetuskiri uue lastekaitse magistriõppe õppekava avamiseks Tallinna Ülikoolis

10. oktoober 2022 Tallinna Ülikooli Senatile Lastekaitse Liit esitas 10. oktoobril Tallinna Ülikoolile toetuskirja uue lastekaitse magistriõppe õppekava avamiseks Tallinna Ülikoolis. Liit rõhutas oma toetuskirjas, et näeb ühiskondlikku vajadust avada Tallinna Ülikoolis uus lastekaitse magistriõppe õppekava, mis aitaks mh tagada laste- ja perepoliitika järjepidevat arendamist ning oleks toeks ka laste ja perede heaolu kasvul tervikuna. Kokkuvõte toetuskirjast Lastekaitse [...]