Arvamused

Arvamus heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule

22. juuni 2022 Sotsiaalministeeriumile 20. juunil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule. Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud 2021 jaanuaris Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (kiri nr 1-8/2/21/5) ning 23.11.2021 eelnõu mustandversioonile, jääb Lastekaitse Liit viidatud [...]

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute kiri täiskasvanutele: “Palun lubage meil teiega koos lahendusi otsida!”

1. juuni 2022

Kallid täiskasvanud! Kas te olete kunagi mõelnud sellele, et kui mõni meiega seotud probleem lahendamist vajab, ei oota me mitte alati teie käest valmis lahendusi, vaid pigem ausat dialoogi ja üheskoos lahenduse leidmist? Mis siis, kui ka meie ise, Eestimaa lapsed ja noored, saame aidata otsida meid puudutavatele küsimustele vastuseid? Ning ei, me ei pea […]

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE

30. mai 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 30. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit rõhutab arvamuses, et lapsed ei tohi kunagi olla poliitvõitluse objektid. Siinjuures on paslik meenutada Eesti suhtes 1991. aastast kehtivat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni ühte aluspõhimõtet, et kõik otsused peavad lähtuma lapse parimatest [...]

Arvamus karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

25. mai 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 25. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse toetab muudatusi, mille eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lastega töötamise piirangut. Lastekaitse Liit esitas 15.12.2021 karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas ka arvamuse Justitiitsministeeriumile (kiri nr [...]

Arvamus korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõule

24. mai 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 24. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit, nii lastekaitse nõukogu kui ka uimastiennetuse valitsuskomisjoni liikmena, tutvus septembris 2021 kavandatava komisjoni ülesannetega ja andis kirjas Justiitsministeeriumile nõusoleku osaleda edaspidi ennetuse valitsuskomisjonis elik Ennetusnõukogus, [...]

Arvamus ohvriabi seaduse eelnõule

23. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 23. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ohvriabi seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud ohvriabi seaduse väljatöötamiskavatsusele 2020. aasta suvel (kiri nr 1-8/2/20/24), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Liit rõhutab taaskord oma arvamuses, et olukorras, kus ohvriabi teenustele jõuab täna oluliselt [...]

Arvamus ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta

16. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 16. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta. Kokkuvõte arvamusest Kuna heaoluarengukava juhtkomitee täidab "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse" § 33 toodud valdkondliku komisjoni rolli, siis arengukava juhtkomitee liikmena esitas MTÜ Lastekaitse Liit 2021. aasta seirearuandele omapoolsed tähelepanekud lähtudes lapse õiguste perspektiivist. Ühtlasi palus liit käesolevat [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Liit palub käsitleda käesolevat arvamust kooskõlas 11.05.2022 Sotsiaalministeeriumile esitatud arvamusega sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule ning ei korda eelnimetatud arvamuses [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 07.04.2021 arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, 27.08.2021 arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule ja 09.03.2022 Riigikogu majanduskomisjonile arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE

10. mai 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 10. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Lastekaitse Liit toetab arvamuses ÜRO Lapse õiguste konventsioonist tulenevale parimate [...]