Arvamused

MTÜ Lastekaitse Liit ettepanekud koalitsioonilepingusse

14. märts 2023 Eesti Reformierakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Erakond Eesti 200 Lastekaitse Liit saatis 13. märtsil Eesti Reformierakonnale, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja Erakonnale Eesti 200 ettepanekud koalitsioonilepingusse Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks. Lastekaitse Liit õnnitleb Eesti Reformierakonda, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Erakonda Eesti 200 valmistulemuste puhul. Eesti ratifitseeris 31 aastat tagasi ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt peab riik laste [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule

28. veebruar 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 20. veebruaril Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule.

Erakondade valmisprogrammide analüüs 2023

15. veebruar 2023 Mida soovitas Lastekaitse Liit erakondadele laste heaolu tagamiseks? Millised ettepanekud jõudsid erakondade valimisprogrammidesse? Eesti rahvas otsustab 05.märtsil 2023 toimuvatel korralistel valimistel, milline saab olema XV Riigikogu koosseis. MTÜ Lastekaitse Liit esitas Eesti erakondadele eelmise aasta detsembris  47 ettepanekut, selleks, et aidata kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele uue valitava Riigikogu koosseisu ajal (2023-2027). Lastekaitse Liidu [...]

Arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE

15. veebruar 2023 Riigikogu sotsiaalkomisjonile MTÜ Lastekaitse Liit esitas 10. veebruaril Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE.  Lastekaitse Liit ei toeta käesolevat eelnõu, sarnaselt Sotsiaalministeeriumile, Terviseametile, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Hambaarstide Liidule, Eesti Terviseedenduse Ühingule ja WHO esindusele Eestis. Eelnimetatud organisatsioonid on toonud oma Riigikogu sotsiaalkomisjonile esitatud arvamustes põhjalikud tõendus- ja teaduspõhised seisukohad nikotiinitoodete reguleerimise, tubakatoodetega seonduvate toodete [...]

Ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks

18. jaanuar 2023

Lastekaitse Liit tegi 15. detsembril 2022 ettepanekud erakondadele Eesti laste õiguste ja heaolu tagamiseks sooviga, et need jõuaksid erakondade valimisprogrammidesse.

Arvamus Euroopa Komisjoni vanemluse tunnustamise algatusele

13. jaanuar 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 13. jaanuaril Justiitsministeeriumi arvamuse Euroopa Komisjoni ettepanekule: Nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust, põlvnemisega seotud asjades tehtud lahendite tunnustamist ja ametlike dokumentide vastuvõtmist ning Euroopa vanematõendi loomist.

Arvamus ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule

6. jaanuar 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 6. jaanuaril 2023 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile arvamuse ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule. Liit rõhutab oma arvamuses, et antud eelnõu ei ole laste toimetulekut ega heaolu toetav, piirab haavatud gruppide valiku- ja liikumisvabadust, koostatud huvigruppe kaasamata, ning kärpemeetmete [...]

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem

16. detsember 2022

Lastekaitse Liidu pöördumine: Kaalutlusvõimelise lapse arvamus oma tervist ja keha puudutavates otsustes peab olema kõige olulisem.

Lastekaitse Liidu pöördumine seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE

9. detsember 2022 Eesti Vabariigi President Alar Karis 9.12.2022 edastas Lastekaitse Liit pöördumise Eesti Vabariigi President Alar Karisele seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE. Riigikogu võttis 07.12.2022 vastu valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (703 SE), mille eesmärk on Riigikogu pressiteate kohaselt parandada lastega perede toimetulekut, toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos [...]

Arvamus määruste „Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord“ ja „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõule

16. november 2022 Sotsiaalministeeriumile Arvamus sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 63 „Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord“ ja sotsiaalkaitseministri 3. veebruari 2016. a määruse nr 8 „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõule Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 63 [...]