Oktoober 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

1. november 2022

Vihma sajab rabinal, vihma nii palju,
tuul on nii kuri, tuul on nii valju,
rebib kõik lehed ja ulub: "Uhuu!"
Käes on oktoober, see sügisekuu.

J. Oro

Oktoobrikuus tähistas Lastekaitse Liit on 34. sünnipäeva.

Olulised ettevalmistused aastakonverentsi jaoks said tehtud ja saime kutsed konverentsile välja saata. Konverentsiga koos kuulutasime välja ka  videokonkursi lastele.

“Kiusamisest Vabaks” programm alustas vahvate mänguhommikutega, et tutvustada programmis kasutatavaid mänge. “Targalt Internetis” projektiga tähistasime meediapädevuse kuud.

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

Tutvu oktoobri kuukirjaga

 • Kõne Lastekaitse Liidu kogemustest lastega seonduvate andmetega – Tartu Ülikooli, Statistikaameti, Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi ühisseminaril Laste heaolu andmed Eestis.
 • Kõne  arutelul seoses kollektiivse pöördumisega „Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!“ Riigikogu sotsiaalkomisjonis 25.10.2022.
 • Kõne arutelul Helsingi Linnavalitsuse järelhoolduse osakonnas – teemaks järelhooldus ja parimate praktikate vahetus.
 • Sisend Sotsiaaltöö ajakirjale – Lastekaitse Liidu tegevused ja edasised plaanid;
 • Soome Lastekaitse Keskliidu kutsel aastakonverentsil “Turvaa ja toivoa” Lahtis 04.-05.10., kohtumised erinevate Soome lastekaitseorganisatsioonidega.
 • Arutelul veebikohtumisel Soome Laste Strateegia meeskonnaga teemal lapse heaolu andmed;
 • Koostöökohtumistel Eesti Advokatuuri esindajatega 2023-2024 projekti Hea nõu lastega peredele jätkumise raames;
 • Koostöökohtumisel Helsingi Linnavalitsuse asendushoolduse osakonna järelhoolduse osakonnaga;  
 • 10. oktoober Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK pidulikul sünnipäeva mõttetalgul “Tundetark haridustee: kuidas lammutada tõkked hariduse ja vaimse tervise vahelt?”
 • Paide Hillar Hanssoo Põhikooli Osaluskohvikus eksperdina lauas “Kiusamine”

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Oktoobrikuus viisime läbi programmi “Kiusamisest vabaks!” kaks lastesõimede ja lastehoidude põhikoolitust eesti keeles, ühe lasteaedade põhikoolituse eesti keeles, ühe eestikeelse ja ühe venekeelse jätkukoolituse lasteaedade meeskondadele. Kokku osales koolieelsete haridusasutuste põhikoolitustel 115 osalejat ning jätkukoolitusel 30 osalejat.
 • Oktoobrikuus toimus üldhariduskoolidele kokku kolm venekeelset koolitus. Üks põhikoolitus toimus Lasnamäe Põhikooli kogu koolipere meeskonnale ning teine põhikoolitus erinevate koolide meeskondade liikmetele. Toimus ka üks koolide meeskondade jätkukoolitus, kus jagati kogemusi programmi kasutamise kohta. Kokku osales koolide põhi- ja jätkukoolitustel 112  osalejat. 
 • Oktoobrikuus alustasime programmi “Kiusamisest vabaks!” uue algatusega ning hakkasime korraldama lasteaiaõpetajate mänguhommikuid. Need on loodud eesmärgiga pakkuda õpetajatele võimalust kogeda programmi metoodilisi mänge omal nahal ja näha lastega igapäevaselt tehtavaid tegevusi uues valguses – mängija pilgu läbi. Mänguhommik, just nagu ka kogu “Kiusamisest vabaks!” programm, keskendub grupile kui tervikule ja koosolemise rõõmule, kasvatades meie-tunnet ja tugevdades omavahelist head läbisaamist. 20. oktoobril ja 21. oktoobril toimusid esimesed lasteaiaõpetajatele mõeldud mänguhommikud, mille tagasiside oli väga positiivne. Koduleheküljel on avatud on registreerimine novembri ja detsembrikuu  mänguhommikutele, mis toimuvad Tallinnas, Tartus ja Rakveres. 
 • Oktoobri koolivaheajal viis läbi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe õppepäevad noorsootöötajatele. Kohtumised noorsootöötajatega toimusid Ida-Virumaa noorteühingu MTÜ Wildstream initsiatiivil Erasmus+ projekti „Confront violence for a better future. Baltic Youth Workers 2022“ raames ning koostöös Narva Noortekeskusega, Politsei ja Piirivalveametiga, mitteformaalse õppe keskusega VitaTiim ja teiste partnerite ja noorteühingutega. Õppetöö suurem rõhk pandi kiusamise ennetamise tähtsusele, kiusamise fenomeni analüüsile, üldinimlike väärtuste juurutamise olulisusele noorte seas, noorsootöötaja eeskuju rollile, laste õigustele ja kohustustele ning üleriigilise abi võimaluste saamisele Eestis.
 • 10. oktoobril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama ülemaailmset vaimse tervise päeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles.
 • 31. oktoobril kohtusime Free of Bullying rahvusvahelise võrgustiku liikmetega eesmärgiga arutada selle üle, kuidas hoida programmi “Kiusamisest vabaks!” “elus” ning jagada praktikaid, mida teevad selle jaoks erinevad liikmesriigid. Tegime ülevaate tunnikavade kasutamisest Eestis ning uuest mänguhommiku ideest. 
 • Oktoobrikuus jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta oli külaline Tallinna Kelmiküla Lasteaias, Taebla Lasteaias, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis, Maardu Lasteaias Rõõm, Maardu Gümnaasiumis, Jõhvi Põhikoolis, Triibu & Liine lastehoius, Tallinna Kannikese Lasteaias, Saue Koolis ning Tallinna Lasteaed Mudila kahes majas.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • Oktoobris koostasime ja saatsime koolidele Targalt internetis küberturvalisuse kuu uudiskirja, millest leiab infot valdkonnas toimuvatest üritustest ja uudistest.
 • Kuna oktoober on ka meediapädevuse kuu, siis tutvustasime Targalt internetis veebilehel ka meediapädevuskuu üritusi.
 • 3.oktoobril toimus projekti Targalt internetis meeskonna koosolek, kus arutasime planeeritavaid projekti tegevusi.
 • Õpetajate päeva puhul tänasime ja tunnustasime kõiki õpetajaid, kes on läbi aastate laste digipädevust arendanud.
 • 11.oktoobril osalesime konverentsil „Kaasaja väljakutsed alushariduses“ Tallinna Ülikoolis, kus arutati ka digitehnoloogiaga seotud väljakutseid.
 • 18.oktoobril toimus Rahvusraamatukogus meediapädevuse võistlus “Pädev olla on vägev!”. 7.-9. klassidele mõeldud meediapädevuse võistluse žüriis osales ka Targalt internetis projekti koordinaator.
 • 20.oktoobril osales K.Valner Insafe noorte kaasamise töörühma kohtumisel.
 • 26.oktoobril osalesime Brüsselis Insafe võrgustiku koolitusseminaril, mis sellel korral keskendus peamiselt veebis mängimisele ja videomängudele. Osalesime ka teavitusmaterjalide võistlusel, kus tutvustasime noortega koostöös valminud videot “Mõtle enne, kui jagad” koos tunnikavaga.
 • 27.oktoobril osalesime koos kahe noorega Eestist, Alidega (15) ja Aveliga (15), Turvalise interneti foorumil (Safer Internet Forum 2022). Vaata täpsemalt infot uudisest Eesti noored osalesid Turvalise interneti foorumi korraldamises ja ettevalmistamises.
 • 28.oktoobril osales projekti koordinaator Insafe võrgustiku juhtkomitee koosolekul.
 • 29.oktoobril külastasime Tartus toimunud üritust CyberBattle of Estonia finaalvõistlust.
 • 31.oktoobril kohtusime Elektriteatri esindajaga, et arutada koostööd filmi juurde teavitusmaterjali koostamisel.
 • Toimus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine.
 • Strateegilise partnerluse taotluse koostamine Sotsiaalministeeriumile