November 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

1. detsember 2021

Teie, noored, lähete elust läbi nagu nuga võist.
- Lennart Meri

November oli Lastekaitse Liidus põnev ja ühtlasi tegevusterohke: avaldasime lapse õiguste videokalendri ja Märka Last erinumbri. Tähistasime eeskuju-, sallivus-, isade- aga ka laste seksuaalse väärkohtlemise vastast päeva, samuti osalesime annetustalgutel, kus erinevate tegevuste toetamiseks kogusime 313 eurot. Valmis sai kauaoodatud Eestis ainulaadne uuring asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemustest, mille tulemusi esitlesime Lastekaitse Liidu traditsioonilisel aastakonverentsil. Viisime läbi järjekorras 16. seminari sarjast “Samal poolel – lapse poolel”, millest võttis osa üle 150 lastekaitsetöötaja, 62 omavalitsusüksusest. Tegime teatavaks Lastekaitse Liidu Fondi tulemused – oma annete arendamiseks said stipendiumi 26 noort üle Eesti kokku summas 10 065 eurot. Korraldasime loovkonkursi “Minu unistuste pere”, kuhu laekus kokku üle 1000 töö! Rõõmustasime selle üle, et valitsus kiitis heaks eelnõu, millega tõuseb seksuaalse enesemääramise eapiir 14 eluaastalt 16-le. Head tunnet tõi ka tõsiasi, et alates järgnevast aastast on lapsevanematel võimalik saada tasuta riiklikku perelepituse teenust. Koolitasime eestimaalasi digihügieeni teemal ning valmistasime ette vahvaid advendikalendreid nii “Kiusamisest vabaks!” programmis kui “Targalt internetis” projektis. Tagatipuks avasime kandideerimise Lapse õiguste saadikuteks.

 

Ees ootab ehk pisut rahulikum, kuid kindlasti sama vahva detsember!

Tutvu oktoobri kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule


 • Osalemine Lastekaitse Liidu meeskonnakoolitusel “Avalik esinemine”, koolitaja BFM

www.markalast.ee / Instagram

 • 1.-30.11 tähistasime lapse õiguste kuud videokalendriga, kus mikrofoni haarasid lapse õiguste saadikud ehk noored, kes tutvustasid lastele arusaadavas keeles nende õigusi ja kohustusi. Videod ilmusid iga päev Lapse õiguste saadikute Instagrami, Lastekaitse Liidu kodulehelYoutube-i kanalil ja Facebookis, aga ka Lasteekraanis lehel ning osaliselt saates NOVA.
 • 12.-28.11 linastus Just Filmi kavas 11. korda Lapse õiguste programm. Tänavust programmi on aidanud kokku panna lisaks Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ning Lastekaitse Liidule ka lapse õiguste saadikud Triin Sooäär, Paula Rits ja Hellä Iva. Lisaks filmide linastumisele, toimusid erinevad sündmused. Festivali muljeid on võimalik kuulda lapse õiguste saadikute koordinaatori ja žürii liikme Paula poolt SIIN.
 • 17.-18.11 toimus Vilniuses Põhja- ja Baltimaade konverents “Kaasav ühiskond lapse vaatenurgast”, mida korraldas Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Leedus. 17.11 toimus ürituse raames paneeldiskussioonis, mis kandis pealkirja “Meie mõtted, meie tulevik”. Eestimaa noori esindas liidu Lapse õiguste saadik Aveli Heletuli.
 • 22.-28.11 toimus üle-eestiline noorsootöö nädal. Kolmapäeval, 24.11 ilmus Eesti Ekspressi vahel Noorte Ekspress, milles oli väga palju põnevat lugemist:
  • Lapse õiguste saadikud Aveli ja Alide avaldasid Noorte Ekspressi eriväljaandes arvamust digiteemadel. Loe lugu SIIT.
  • Lapse õiguste saadikute koordinaator Triinu Noorte Ekspressi intervjuu avas tema teekonda Lastekaitse Liidus, samuti kaasamise kogemustest koos praktikatega. Loe lugu SIIT.
 • Algas kandideerimine lapse õiguste saadikuks.
  Kuidas muuta iseenda ja teiste hääl kuuldavamaks? Lastekaitse Liit pakub lapse õiguste saadikutele võimalust kuuluda üle-eestilisse võrgustikku, kus on veel paljud teised särasilmad ja teotahtelised noored. Huvitav fakt: selline võrgustik on ainulaadne kogu Euroopas! Kandideerimise kohta leiab kogu vajaliku info SIIT.
 • Soovitused Türi valla lapse heaolu multidistsiplinaarse koostöövõrgustikule koostöö edendamiseks;
 • Sisend LL esindaja kõneks perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta Riigikogu õiguskomisjonis;
 • Osalemine SKA poolt ettevalmistatava riikliku perelepitussüsteemi koolituskava lapse osaluse mooduli ekspertintervjuus;
 • Kommentaar Lõuna-Eesti Postimees artiklile Kes kaitseb tükkideks rebitud lapsi? Loe lisaks SIIT.
 • Kutsekojale OSKA sotsiaaltöö uuringu eksperdikogu liikmenda ettepanekud valminud analüüsile;
 • Lapse õiguste kuu info edastamine Sotsiaaltöö ajakirjale, lastekaitsetöötajatele, erinevatele võrgustikele.
 • SOM strateegilise partnerluse “Koostöös laste ja perede heaks” partenerite II poolaasta koosolek
 • SOM strateegilise partnerluse partnerite koostöökohtumine sotsiaalministeeriumis
 • Õiguskomisjoni istungil. Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE ettevalmistamine teiseks lugemiseks.
 • Riigikogu õiguskomisjonis perelepitusseaduse 438 SE eelnõu arutelul
 • Heaolu arengukava 2030 juhtkomisjoni kohtumisel
 • Projekti “Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel” teavitusüritusel
 • Toimus XVI seminar sarjast Samal poolel – lapse poolel (25.11.), alateemal Lähisuhtevägivald ja lastekaitse. Osales üle 150 lastekaitsetöötaja, 62 omavalitsusüksusest. Loe lähemalt SIIT.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 16. oktoobril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist sallivuspäeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • 17. oktoobril osalesime koostöös kolleegidega Taanist “Free of Bullying” veebiseminaril, kus andsime ülevaate 2021. aastal tehtud programmi tegevustest Eestis ning uutest eesmärkidest aastaks 2022.
 • Novembrikuus jätkasime oktoobrikuus alustatud koostööd Maardu Vaba Aja Keskusega, Maardu Gümnaasiumi lasteetenduse “Sõber Karu on nüüd Eestis” digitaliseerimise ettevalmistustöödega. 
 • 3. novembril ja 24. novembril toimus koostöös Tallinna Õpetajate Majaga kaks praktilise iseloomuga täiendkoolitust nimega “Mängides sõpradeks!”. Koolitused toimusid programmi “Kiusamisest vabaks!” Tallinna lasteaiaõpetajatele. Kokku osales kahel päeval 40 inimest. Koolitajaks oli lasteaiaõpetaja Kätlin Valge. 
 • 4. novembril osalesime “Targalt Internetis” meeskonna ja PPA vanemkommunikatsiooniametniku Maarja Punaku poolt korraldatud küberkiusamise koolitus-arutelul, et viia end kurssi viimase aja küberkiusamise suundade ja parimate lahendusviisidega. 
 • Novembris jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta rõõmustas lapsi Suure-Jaani Lasteaias Sipsik, Jänesselja Lasteaias, Tallinna Luha Lasteaias, Tallinna Lasteaias Vikerkaar, Lasteaed Kajakas, Tallinna Lille Lasteaias, Saue Lasteaed Midrimaal ja Lasteaed Päikeses.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 4. novembril, mis on UNESCO koolivägivalla ja kiusamise, sh küberkiusamise vastane päev, korraldasime veebis “Kiusamisest vabaks!” koolitajatele ning Lastekaitse Liidu meeskonnale küberkiusamise teemalise koolitus-arutelu, kus osales ka Maarja Punak PPA-st.
 • 4. novembril toimus kaks külalistundi Targalt internetis Võru lasteaia “Sõleke” koolieelikutest lastele. Külalistunnis arutleti lastega mis on internet, mida seal teha saab ja kuidas internetis viisakalt ja turvaliselt tegutseda. Koos vaadati temaatilisi multifilme ja tehti lõbusaid kasulikke harjutusi.
 • 10. novembril osales Kerli Valner rahvusvahelise Insafe võrgustiku Assessment töörühma veebikoosolekul, kus pandi paika töörühma edasine töökava.
 • 11. novembril viisime läbi Targalt internetis nõuandva kogu kohtumise, kus arutasime peamiselt järgmise aasta turvalise interneti päeva kampaania korraldust (temaatika ja üritused), naised küberkaitses temaatikat (e-kogumik ja konverents) ning lapsevanematele uute teavitusmaterjalide koostamist.
 • 17.-18. novembril osalesime Insafe võrgustiku koolitusseminaril, mis keskendus eelkõige valeinfo levikuga seotud väljakutsetele, temaatiliste teavitusmaterjalide tutvustamisele ja kogemuste jagamisele ning noorte vahelisele sekstingule, millega on abiliinide poole pöördutud.
 • 19. novembril toimus veebis Insafe juhtkomitee koosolek, millest võttis osa Targalt internetis projekti koordinaator Malle Hallimäe.
 • 18. novembril, laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval, viisime läbi vihjeliini teavituskampaania, mille raames avaldasime vihjeliini statistika ja pressiteate. Sellega seoses andis Malle Hallimäe intervjuu raadio Elmarile.
 • 15.-21. novembril toimus Telia Eesti eestvedamisel Suurima julguse nädal, mille koostööpartneriks oli ka Targalt internetis projekt.
 • 22.-29. novembril toimus Noorsootöö nädal, mille üheks koostööpartneriks oli ka Lastekaitse Liit ja Targalt internetis projekt. Sellega seoses osales Kerli Valner Teeviida veebinaril „Kuidas hoida digihügieeni?“. Lisaks on Noorsootöö nädala veebilehel üleval mitmed Targalt internetis teavitusmaterjalid: https://noorsootoonadal.ee/.
 • 24. novembril ilmus Eesti Ekspressi noorte lisa (paberleht), kus ilmus Targalt internetis poolt test „Kui turvaliselt kasutan oma nutitelefoni?“ ja artikkel „Sotsiaalmeedia vanasõna – enne mõtlen, siis jagan“, mis avaldati ka internetis.   
 • Novembris koostasime Targalt internetis advendikalendri, milles jagame häid nõuandeid ja soovitusi interneti ja nutiseadmete turvalisemaks ja nutikamaks kasutamiseks. Advendikalendri leiate: www.targaltinternetis.ee. Aknaid saab avada alates 1. detsembrist.
 • Jätkus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine ja koostöö Kanada organisatsiooniga Canadian Child Protection Center projektis Arachnid tõkestamaks laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali levikut internetis.

Novembris Facebookis

Aitäh meie toetajatele!