Lõuna-Eesti Postimees | Kes kaitseb tükkideks rebitud lapsi?

26. november 2021

Oma tütrega pole ta silmast silma kohtunud juba kuus aastat. Just nii pikaks on veninud ühe Lõuna-Eesti naise võitlus lahutuse järel isa juurde jäänud lapse pärast, keda eksmees temaga kohtuda ei lase. Kuidas hoida ära laste tükkideks tõmbamine, kui perekond laguneb, on küsimus, millele Eestis praegu head vastust pole, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Artiklile andis kommentaari ka Lastekaitse Liit:

Abivajavate laste arv Eestis kasvab ja vaimse tervise probleemid süvenevad, kuid need, kellele abivajavatest lastest teatada, vajavad tihti ka ise tuge. Need on lastekaitsetöötajad.

Oleme juba aastaid olukorras, kus lastekaitsetöötajate ülekoormatus ja läbipõlemise oht on suur probleem. Ennetustööks, mis aitaks pikapeale töökoormust vähendada, ei jää tihti piisavalt aega. Töötajad vahetuvad sageli, põhjuseks suur töökoormus ja emotsionaalne pinge, avalikkuse kõrged ootused ja tihti ka negatiivne avalik tähelepanu.

Koroonapandeemia sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on sektorite ja piirkondade lõikes erinevad, millega kaasneb oht, et riigisisesed erinevused Eestis veelgi suurenevad. Toetus lastega peredele oli ja on pandeemia ajal väga tähtis, sealjuures on lastekaitsetöötajatel oluline roll toetuse tagamisel abivajavatele peredele.

Uuringud näitavad, et lastekaitsetöö on pandeemia ajal muutunud tavapärasest keerulisemaks. Värske tagaside lastekaitsetöötajatelt kinnitab, et nad on läbipõlemise äärel. Nad on samuti eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada abivajavate laste ja perede heaolu.

2020. aasta augustis lastekaitse liidu, tervise arengu instituudi, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti korraldatud lastekaitsetöötajate suvekooli tagasisides märkisid lastekaitsjad oma igapäevatöö toetamise vajadustena järgmist: väiksem töökoormus ja rohkem lastekaitsetöötajaid, töötamist toetavad meetmed, tööd väärtustav töötasu, juhised ja ühtne praktika, mõistmine ja tunnustus, teenused.

Vähendamaks omavalitsustevahelist ebavõrdsust lastekaitsetöötajate tasustamisel ja tõstmaks nende motiveeritust, on lastekaitse liit teinud sotsiaalkaitseministrile ettepaneku panna riigi poolt paika kinnitatud töötasu piirid ning siduda töötasu määrad teaduskraadi ja kutse omandamisega. Sarnaselt haridussüsteemis kasutusel oleva õpetajate tasustamise skeemiga.

 

Täispikk artikkel on loetav SIIN.