MEEDIAKAJASTUSED | Millised on lapsest lahus elava vanema võimalused olukorras, kus lapsega koos elav vanem on otsustanud lapse temast võõrandada?

22. november 2021

Lastekaitse Liit teeb juba aastaid koostööd Eesti Advokatuuriga. Projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames pakutakse tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes, kuid lisaks sellele anname välja ka õigusalaseid artikleid.

Novembris ilmus Lastekaitse Liidus veebiajakirja „Märka Last“ värske erinumber (https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/), milles avaldatud artiklit pakkusime avaldamiseks Eesti meediaväljaannetele. Artikli autor on Katrin Orav, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes kirjutas sellest, millised on lapsest lahuselava vanema võimalused olukorras, kus lapsega kooselav vanem on otsustanud lapse temast võõrandada?

Artiklit avaldati järgnevates väljaannetes: