FOTOGALERII | Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”

19. november 2021

18. novembril toimus Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei hoones Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”, mille programm keskendus Lastekaitse Liidu poolt 2021. aastal läbi viidud asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringu tulemustele. 

Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema. Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kasvamiseks turvalist keskkonda.

Saamaks teada hooldusperedes elavate laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes, viis Lastekaitse Liit sellel aastal läbi uuringu, mille sihtgrupiks olid 10–16-aastased hooldusperedes või asenduskodudes (sh perekodudes) kasvavad lapsed. Eestis ainulaadse uuringu tulemusi tutvustati konverentsil, mida võis jälgida veebis, Delfi TV otseülekande vahendusel.

Lisaks Helen Saarnikule, kes oli kõnealuse uuringu autor, esinesid konverentsil oma ettekannetega Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks, Moreno Keskuse psühholoog-psühhoterapeut ning Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liige Pille Isat, Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk, taipoksi treener, asendushooldus teenuse kogemusega noor Markko Moisar, kliiniline lapsepsühholoog Mariana Saksniit ja MTÜ SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Videotervitusega astus üles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru.

President Kersti Kaljulaidile anti üle aumärk

Konverentsi külastas ka president Kersti Kaljulaid, kellele Lastekaitse Liit andis üle aumärgi tema panuse eest laste ja perede heaolusse nii riigi presidendina kui ka läbi oma isikliku eeskuju.

“Kersti Kaljulaid on olnud rahva keskel, kuulates nii laste, noorte kui lastevanemate rõõme ja muresid,” ütleb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ning lisab, “Ta on andnud nii suurte kui väikeste sõnadele ja mõtetele jõudu juurde ning vajadusel juhtinud julgelt avalikkuse tähelepanu erinevatele kitsaskohtadele.”

Fotod: Kristina Kukk