Detsember 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

4. jaanuar 2022

"Kui annad lapsele veidi armastust, siis saad selle kuhjaga tagasi."
- John Ruskin

2021. aasta detsember kujunes Lastekaitse Liidu jaoks taaskord üsna töiseks, lisaks erinevate sisendite andmisele, aruteludel osalemisele, koostasime ülevaate lapse õiguste arengust aastatel 2020-2021, mille Inimõiguste Keskus avaldas inimõiguste päeval, 10. detsembril, kogumikus “Inimõigused Eestis 2022”.

Traditsiooniliselt on detsember kokkuvõtete tegemise aeg ja nii oli see ka meil. Aasta jooksul esitas Lastekaitse Liit kokku rekordilised 35 arvamust seoses seadusandluse muudatuste ja huvikaitsega. Tasuta juriidilist nõu sai 217 inimest, mis on samuti kõigi aegade rekord. Kokkuvõtteid läinud aastast tegid ka “Kiusamisest vabaks!” programmi eestvedajad. Lõpetatud sai ka rahvusvaheline projekt TOOL4GENDER.

Siiski ei tasu unustada, et detsember on üsna tihti ka algava aasta eesmärkide püstitamise aeg. Lastekaitse Liidu 2022. aasta teema on “Laste osaluse toetamine erinevates keskkondades”, niisiis panime pead kokku ning pidasime plaane, kuidas korraldada reaalseid tegevusi nii, et suurendada seeläbi noorte osalemist. Koostasime ja esitasime “Kiusamisest vabaks!” programmi tegevuskava Haridus- ja Teadusministeeriumile uue strateegilise partnerluse perioodiks 2022-2024, samuti tegime ettevalmistusi “Targalt internetis” uue projekti jaoks.

Peamised teemad, millega me sel kuul meedias silma paistsime, olid projekti “Targalt internetis” advendikalender, loovkonkursi “Minu unistuste pere” tulemused, lapse õiguste saadikuteks kandideerimine aga ka projektile “Igale koolilapsele arvuti” tehtud annetused.

 

Detsember möödus peaaegu sama kiirelt, kui üks silmapilk ja nii me astusimegi reipalt uude, 2022. aastasse!

Tutvu oktoobri kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

Lastekaitse Liidu igapäevatöös on väga olulisel kohal osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna. Näiteks ajavahemikul 2016-2021 esitas Lastekaitse Liit kokku 124 kirjalikku arvamust seoses seadusandluse muudatuste ja huvikaitsega, millest rekordilised 35 esitas Lastekaitse Liit 2021. aastal.

www.markalast.ee / Instagram

 • Detsembris jätkasime teavitustööd seoses Lapse õiguste saadikuteks kandideerimisega.

Võrgustiku looja ning Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär käis Raadio Elmari saates “Mõni minut muusikata” rääkimas sellest, kes on need lapse õiguste saadikud ning mis on nende roll kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt. Saade on järelkuulatav SIIT.

Lapse õiguste saadikuks kandideerimise kohta leiab kogu vajaliku info SIIT.

 • Tõmbasime joone alla 2021. aastal toimunud Just Filmile.

Noorte- ja lastefilmide festival Just Film on Pimedate Ööde filmifestivali suurim alafestival, mis näitab igal aastal PÖFFiga samaaegselt ligi 50 lapsi ja noori kõnetavat filmi. Tänavu toimus Just Film juba 21. korda. 12. novembrist 28. novembrini näitas Just Film 52 filmi, linastus 180 seanssi Tallinna ja Tartu kinodes ning peale põhifestivali lõppu oli võimalik valikut filme näha ka PÖFFi veebikinos poff.elisastage.ee.

Lapse õiguste programm linastus tänavu Just Filmi raames üheteistkümnendat korda. Sel aastal linastus lapse õiguste programmi raames 8 uut filmi. Lapse õiguste programm koosneb laste ja noorte elu käsitlevatest filmidest. Tänavu olid programmis paljude filmide puhul fookuses just need noored ja lapsed, kes erinevate olukordade sunnil on pidanud üle võtma vanema rolli.

Lapse õiguste filmiprogrammi aitas kokku panna Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Lastekaitse Liit, kes juba teist aastat järjest kaasas filmivaliku protsessi ka noored ise. Filmiprogrammi aitasid sel korral panna kokku Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär koos meeskonnakaaslastega Paula Rits ja Hellä Ivaga.

 • Lisaks eelnevale kuulus suurem osa detsembrist uue, 2022. aasta tegevuste planeerimisele.
 • Sisend Justiitsministeeriumile aruteluks noorte õigusrikkujate uuringute ja uute sihtide teemal.
 • “Hea nõu lastega peredele!” projekti raames 2021 tehtud tasuta nõustamiste koondanalüüs ja tagasisidestamine Eesti Advokatuurile ja projektis osalevatele advokaatidele. Tasuta juriidilist nõu sai rekordiliselt 217 inimest, sh 60 vene keeles. Loe lähemalt SIIT.
 • Sisend ajakirjale Sotsiaaltöö artiklile, teemal 30 aastat sotsiaaltööalast kõrgharidust TLÜ´s.
 • Sisend järelpärimisele teemal tervishoiuteenus ja lapse õigused.
 • Inimõiguste Keskuse poolt avaldatud kogumikus „Inimõigused Eestis 2022“ avaldatud lapse õiguste peatüki levitamine valdkondlikele sihtgruppidele. Loe peatüki täisversiooni SIIT.
 • Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul
 • Osalemine Justiitisministeeriumi konverentsil „Milleks noortele taastav õigus?“
 • Arutelul Eesti Advoktatuuri juhatuse liikmetega teemal Samal poolel – lapse poolel seminarid 2022
 • Arutelul SKA LKO esindajatega – plaanid 2022 “Samal poolel – lapse poolel” seminarid ja “Koostöös lapse heaks!” koolitused omavalitsustes
 • Arutelul Eesti Advokatuuri kantsleriga – plaanid 2022 “Hea nõu lastega peredele!” nõustamiste jätkumine
 • Kohtumised projektis “Hea nõu lastega peredele” osalevate advokaatidega
 • Projekti TOOL4GENDER viimasel projektikoosolekul Madriidis, millega lõpetati 2 aastat kestnud projekti, mille eesmärk oli tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid spetsialiste soolise vägivalla, selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas. Loodud materjalidega saab tutvuda SIIT.
 • “Samal poolel – lapse poolel” seminari (10.02. teemal “Tsiviilkohtumenetlus ja lastekaitse”) ettevalmistustööd.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 10. detsembril on kutsutud programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist inimõiguste päeva. Koostatud antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • Detsembrikuus on jätkatud oktoobrikuus alustatud koostööd Maardu Vaba Aja Keskusega, Maardu Gümnaasiumi lasteetenduse “Sõber Karu on nüüd Eestis” digitaliseerimise ettevalmistustöödega. 
 • Detsembris jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta rõõmustas lapsi Saue Midrimaa Lasteaias, Tallinna Lasteaed Päikeses, Kalamaja Põhikoolis, Maardu Lasteaias Sipsik, Järveküla Koolis, Saue Gümnaasiumis. 
 • Koostatud jõuluperioodiks hooajaliseks kasutamiseks mitmeid uusi metoodilisi vahendeid: Sõber Karu jõulubingo, Sõber Karu advendikalender, Sõber Karu talvejoonistus, Sõber Karu sõnarägastik ja seljale joonistamise lugu “Päkapikk”. Kõik metoodilised materjalid on kättesaadavad nii eesti kui vene keeles programmi koduleheküljel
 • Võetud kokku 2021. aasta tegevused, koostatud aasta 2022 tegevuskava ja esitatud taotlus Haridus- ja Teadusministeeriumile uue strateegilise partnerluse perioodiks 2022-2024.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 1. detsembril avaldasime www.targaltinternetis.ee veebipõhise Targalt internetis advendikalendri, mille kaudu andsime nii lapsevanematele, õpetajatele kui ka lastele 24 kasulikku nõuannet ja diginippi oma nutiseadmete kasutamiseks.
 • 3. ja 16. detsembril toimusid turvalise interneti päeva, mis järgmisel aastal toimub 8. veebruaril, ettevalmistavad veebikoosolekud.
 • 8. detsembril toimus kaks Targalt internetis töötuba Võru linna lasteaia “Sõleke” koolieelikutele.
 • 8. detsembril toimus Targalt internetis projekti raames veebikonverents “Naised küberturbes – eeskujud tüdrukutele” ning Tallinna Tehnikaülikool andis välja temaatilise e-raamatu.
 • 13. detsembril osales vihjeliini projektijuht Malle Hallimäe rahvusvahelise vihjeliine ühendava assotsiatsiooni INHOPE töögrupi veebikoosolekul, kus arutati vihjeliinide koostööks vajalike turvanõuete täiendamist.
 • 14. detsembril osales Kerli Valner INHOPE liiikmete koosolekul.
 • 15. detsembril toimus Targalt internetis uue projekti ettevalmistav koosolek.
 • 15.-16. detsember osalesime INHOPE-i veebipõhisel koolitusseminaril.
 • 16. detsembril osales Kerli Valner Insafe võrgustiku noortepaneeli koordinaatorite veebiseminaril.

www.lastekaitseliit.ee

 • Rahvusvaheline energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS annetas projektile “Igale koolilapsele arvuti” 22 sülearvutit. Loe lähemalt SIIT.

Detsembris Facebookis

Aitäh meie toetajatele!