August 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

7. september 2021

Maailmas pole pidulikumat hümni kui lapse lalin.
- Victor Hugo

August oli Lastekaitse Liidus üks eriliselt tegus kuu. Ühise pingutuse ja annetajate kaasabiga panime Sillamäe lastele teele 45 arvutikomplekti, tegime usinasti ettevalmistusi Koolirahu ja Lastekaitse Liidu Fondi väljakuulutamiseks, andsime välja 2 arvamust, osalesime Linnade ja Valdade päeval, Arvamusfestivalil, erinevates aruteludes ja vastuvõttudel. Korraldasime lastekaitsetöötajate suvekooli “Samal poolel – lapse poolel”, millel osales üle 120 lastekaitsega seotud spetsialisti 49 omavalitsusest. Põnevaid tegevusi jagus ka meie “Targalt internetis” ja “Kiusamisest vabaks!” naiskonnal. Augustis sai läbi ka järjekordne laagrisuvi. Sel aastal võõrustasime Pivarootsi ja Remniku õppe- ja puhkekeskustes ühtekokku 2110 noort, mis on 392 võrra rohkem, kui mullu.

Ees ootab põnev ja sündmusterohke sügis!

www.markalast.ee / Instagram

 • Sotsiaalministeeriumi Arvamusfestivali heaolu alal toimunud arutelu “Kas laste hoidmiseks on vaja “lapsehoidja” riiki?”” jaoks laste ja noortega vaheklippide filmimine. Lastekaitse Liidu poolt olid kõneisikuteks neli noort: Alide (14), Aveli (14), Marilyn (15) ja Triin (17). Noortekogu juht Triin oli noorte esindajana samal teemal kaasa rääkimas ka Arvamusfestivalil.
 • “Mystical creatures of Internet – Trolls and Internet Warriors” teemal oli 13. augustil Arvamusfestivalil kaasa mõtlemas ja rääkimas noortekogu liige Aveli (14), kes Targalt internetis teavitustöö juht Kerli Valneri kutsel esindas noorte arvamust. 
 • Oma tööd jätkas paar kuud tagasi alustanud JUST FILMi korraldusmeeskonna noorte tiim, kellega arutasime 31. augusti kohtumisel erinevaid viise, kuidas nende hääl ja arvamused ülejäänud protsessis nähtavaks ja kuuldavaks muuta.
 • Delfis ilmus nii eesti kui vene keeles meie noortekogu liikme Alide kogemuslugu KOGEMUSLUGU | Alide: võta alati nii palju tegemisi, kui tunned, et jõuad / ИСТОРИЯ ОПЫТА | Aлидe: Всегда делай столько, сколько можешь
 • Sisend Lastekaitse Liidu esindaja ettekandeks Arvamusfestivalil;
 • ettepanekud Sotsiaalkindlustusametile perelepitusteemalise konverentsi ettevalmistusel ja SKA infomaterjali Vanema juhend – teave ja tugi lahku minevatele lastega perekondadele” levitamiseks;
 • ekspertarvamus TAI projekti „Lastega töötavate spetsialistide koolitamine laste vaimse tervise probleemide märkamiseks ja tõhusamaks abistamiseks“ raames koolitusvajaduse analüüsiks;
 • sisend ajakirja Sotsiaaltöö ja portaali Tark Vanem.
 • Osaleti Vabariigi Presidendi vastuvõtul Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva tähistamisel;
 • Linnade- ja Valdade päevade “Tugev KOV, tugev riik” messialal, kus tutvustasime Lastekaitse Liidu teenuseid, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele
 • taastava õiguse avaseminaril “Vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine”;
 • arutelul Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna arendustalituse esindajaga teemal lähisuhtevägivald ja lapsed;
 • vanglateenistuse 102. aastapäeval Justiitsministeeriumi kutsel;
 • SoMi kutsel erivajadustega laste tugisüsteemide arendustöötubades.
 • Lastekaitsetöötajate suvekoolis Samal poolel – lapse poolel  (24.-25.08.) osales üle 120 lastekaitsega seotud spetsialisti, esindatud 49 omavalitsust. Lastekaitsetöötajaid tervitas Eesti peaminister Kaja Kallas. Loe lähemalt siit.
 • Koolituste Koostöös lapse heaks! (Türi, Kadrina ja Otepää) ettevalmistustööd.
 • Kokkulepped Märka Last veebikirja juriidiliste artiklite osas Advoktuuri perekonnaõiguse komisjoniga. Avaldati vandeadvokaat K. Orava artikkel projekti Hea nõu lastega peredele raames. Kättesaadav ka venekeelsena.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Programmi uuelt koduleheküljelt on võimalik lugeda algava õppeaasta infokirju nii koolieelsetele lasteasutustele kui ka koolidele, eesti ja vene keeles.
 • 26. augustil toimus programmi “Kiusamisest vabaks!” 2021/2022 õppeaasta esimene põhikoolitus lasteaedade meeskondadele. Koolitusel osales 21 osalejat üheksast erinevast lasteaiast. 
 • Programmi meeskond uuendas suvekuude jooksul “Kiusamisest vabaks!” I kooliastmele mõeldud kohvri metoodilist sisu. Näiteks on programmiga liitunud koole ees ootamas uued koosolemisrõõmu pakkuvad tegevused ning seljale joonistamise lood. Septembri keskpaigast on uus kohver veebiplatvormi www.kiusamisestvabaks.ee e-poes müügil ja programmiga liitunud haridusasutustele tasuta allalaadimiseks valmis. 
 • Koostöös Tallinna Õpetajate Majaga kuulutasime augustikuus välja programmi “Kiusamisest vabaks!” Tallinna lasteaiaõpetajatele mõeldud tasuta täiendkoolituse “Mängides sõpradeks!”. Seega on juba programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunutel on suurepärane võimalus osaleda tegevõpetaja Kätlin Valge praktilise loomuga mängulisel täiendkoolitusel, kust saab uusi inspireerivaid ideid programmi rakendamiseks töös lasteaia lastega. Koolituse fookuses on koolitaja loodud kogumiku “Mängides sõpradeks!” tegevused, mis toetavad  “Kiusamisest vabaks!” eesmärkide täitmist lasterühmades. Täiendkoolitused toimuvad 3. novembril ja 24. novembril ning neile on võimalik registreerida Tallinna Õpetajate Maja koduleheküljelt.
 • Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond planeeris suvekuudel rahvusvahelist “Free of Bullying” septembrikuist konverentsi, kuid kuu enne konverentsi selgus, et nii programmi rahvusvahelistel partneritel kui ka kutsutud välismaa teadlastel pole siiamaani kindlust, kas nad saavad Covidi situatsiooni tõttu Eestisse tulla. Selle ebaselguse pärast võtsime vastu raske otsuse konverents tühistada. Osa planeeritud koostööüritusi on siiski plaanis väiksema osavõtjate arvuga korraldada ning osa tegevustest viime läbi digitaalselt. 
 • Rahvusvahelisel rahupäeval, 21. septembril 2021. aastal, korraldab MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vabaks!” tänuürituse haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad programmi sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema kiusamise ennetamisega ja väärtuskasvatusega. Üritus toimub kutsetega ja eelregistreerimisega Estonia teatri Talveaias.
 • Augustis toimus ettevalmistustöö seoses Maardu Gümnaasiumi teatri lasteetenduse “Sõber Karu külastab Eestit” lavastamisega. Etenduse lavastaja: Esenia Antropova koostöös MTÜ Lastekaitse Liiduga. Lasteetenduse esietendus toimub 21. septembril 2021.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 22.-24. augustil korraldasime Nelijärve Puhkekeskuses Targalt internetis suveseminari, millest võttis osa paarkümmend noort vanuses 12-16-aastat. Kolme tegusa seminaripäeva jooksul toimusid töötoad valeinfo ära tundmises, kuidas olla targalt internetis, mida teha digiprügiga ning milline on noorte roll ja vastutus, et internet ei läheks hukka. Samuti  koostasid noored osalejad turvalise internetikasutuse teemaliste mängude stsenaariume.
 • 13. augustil toimus Arvamusfestivalil põhjamaiste juttude alal “Nordic talks” arutelu “Mystical creatures of Internet – Trolls and Internet Warriors”, millest võttis teiste hulgas osa Targalt internetis teavitustöö juht Kerli Valner ja Lastekaitse Liidu noortekogu liige Aveli (14), et tuua arutellu ka laste ja noorte vaatenurk.
 • 24. augustil viisime noortega läbi töötoa-konsultatsiooni “Räägi kaasa interneti tuleviku teemal” (Have Your Say on the Future of the Internet), mille raames arutasime noortega kuidas nad tehnoloogiat kasutavad ja mida nad veebis teevad; mida nad veebi kasutades kõige tähtsamaks pead, millised probleemid või ohud neile muret tekitavad ning kuidas võiks digimaailma tulevikus paremaks kohaks muuta. Arutelud toimusid juunist augustini erinevates Euroopa riikides ning tulemused ja noorte ettepanekud saadetakse Euroopa Komisjonile. Septembris ja oktoobris toimuvad sarnased arutelud ka õpetajate ja lapsevanematega.
 • Augusti alguses tegime koostööd Ekspress Grupiga, kes andis välja ettevõtmise Sisukas vaheaeg raames küberkiusamise teemalise video. Lastekaitse Liidu noortekogu liige jagas video tarbeks ühe noore kogemust. Videoga saab tutvuda SIIN
 • Osalesime Telia rahvusvahelise Lastepaneeli uuringu 2021 ettevalmistamises, mis toimub septembris-oktoobris. Uuringu teemaks on laste ja noorte kogemused internetis info otsimisel, leidmisel ja selle hindamisel.  
 • Valmistasime ette Eesti noorte esindajate osalemist Better Internet for Kids rahvusvahelises noortepaneelis, mille kohtumised toimuvad septembris ja oktoobris. 
 • Jätkus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine.

www.lastekaitseliit.ee

 • Sõlmiti raamleping riigihankes “Projekti “Igale koolilapsele arvuti” raames arvutite soetamine. Täiendav ost.” viitenumbriga 234516. Edukaks osutus Green IT OÜ.
 • Vahendati Sillamäe koolilastele 45 arvuti komplekti, mis olid komplekteeritud Telia Eesti, Saku Tervisekeskuse, Wise ning Swedbanki toetusel saadud annetustest.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

 • Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus oli augustis külastajate jaoks avatud 30 päeva
 • 1.-6. augustil toimus Kunstilaager, milles osales 66 noort ja 5 juhendajat.
 • 7.-12. augustil toimunud soodustuusiku laagrivahetuses osales 42 noort viiest omavalitsusest. Noortega töötas 3 kasvatajat.
 • 14.-19. augustil korraldas Eesti Lastekirjanduse Keskus loovuslaagri VASS ehk Väikeste Autorite Salaselts, millest võttis osa 71 noort ja 5 juhendajat.
 • 21.-29. augustil korraldas Saue Noortekeskus töölaagri, millest võttis osa 22 noort ja 3 juhendajat.
 • Perioodil mai – august Pivarootsis toimunud kuuepäevastes laagrivahetustes osales kokku 506 noort vanuses 7-15.

Lisaks kõigele muule oli Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus avatud turistidele, kellele pakuti majutusteenust puhke- ja telkimisalal, samuti tähistati meil perekondlikku sündmust.

 • Perioodil 4.-19.08 toimus Remniku õppe- ja puhkekeskuses kaks laagrivahetust, milles osales 443 last
 • Perioodil mai – august Remnikul toimunud seitsmepäevastes laagrivahetustes osales kokku 1604 noort vanuses 7-15.
 • 36% osalejatest olid Ida-Virumaalt.
 • 84% noortest on vanuses 7-13.
 • 49,8% osalejatest tuli lastekaitsevõrgustiku kaudu.

Augustis Facebookis

Aitäh meie toetajatele!