MEEDIAKAJASTUSED | Riigi täiendava toega jõuab sügiseks koolidesse üle 2700 arvuti

31. august 2021

Haridus- ja teadusministeerium jätkab koostööd MTÜ Lastekaitse Liiduga, et igal abivajaval koolilapsel oleks perekonna majanduslikust võimekusest sõltumata võimalik ka distantsilt aktiivselt õppetöös osaleda. 2020/2021. õppeaastal said kogusummas 900 000 euro eest 289 üldhariduskooli kokku 2476 arvutit.

Suvel viidi läbi täiendav hange ning uue õppeaasta alguses saavad koolid juurde ligi 300 arvutit. Sügiseks on riik toetanud koole kokku vähemalt 2700 arvutiga. Arvuti annetamiseks või abivajadusest märku andmiseks saab ühendust võtta Lastekaitse Liiduga.

Antud teemal ilmusid artiklid järgnevates väljaannetes: