Peaminister Kaja Kallas lastekaitsetöötajate suvekoolis: Lastekaitse on abi, mitte karistus

25. august 2021

Eile ja täna toimub lastekaitsetöötajate suvekool „Samal poolel – lapse poolel“, mis toob kokku enam kui sada lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti.

Selle aasta suvekooli fookuses on laste osalus ja vaimne tervis, ning eesmärk toetada ja väärtustada lastekaitsetöötajaid, pakkudes neile mitmekülgset täiendõppevõimalust ja heaolu toetavaid tegevusi. Korraldajateks on MTÜ Lastekaitse Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga.

Lastekaitsetöötaja igapäevatööks kohalikus omavalitsuses on laste ja perede asjatundlik abistamine. Samas oleneb lapse aitamine ja toetamine muuhulgas ka lastekaitsetöötaja enda heaolust. Aastaid on olnud probleemiks lastekaitsetöötajate läbipõlemine. Erinevatest uuringutest on selgunud, et lastekaitsetöötajate hinnangul soodustavad nende läbipõlemist ülekoormatus ja tööülesannete hägusad piirid, emotsionaalne kurnatus, negatiivne meediakuvand, ületunnitöö, puudulikud tugiteenused, vähene toetus töökohas, klientide negatiivne suhtumine, ebakindel tööõhkkond, paberitöö rohkus ning madal töötasu.

Suvekoolis tervitas lastekaitsetöötajaid ka peaminister Kaja Kallas: „Lastekaitsja amet on keeruline – teie töö on abistada nii lapsi kui ka peresid, kes ise hakkama ei saa. Kohati tundub, nagu meie ühiskonnas oleks nõukogude ajast jäänud taak, justkui oleks abivajavast lapsest teatamine pealekaebamine, aga seda see ei ole. Abivajavast lapsest teadaandmine nõuab julgust, eriti väikestes kogukondades. Lastekaitse on abi, mitte karistus. Kuigi oma laste kasvatamine on peamiselt vanemate ülesanne, loodame kõik, et sekkutakse, kui toimumas on midagi ohtlikku. Igaüht, igat last tuleb hoida,“ ütles Kallas.

Peaminister märkis oma tervituses, et lastekaitsetöötajad on eesliinitöötajad. „Töö, mida te teete, on äärmiselt vajalik ja tänuväärne, aga samas raske,“ rõhutas Kallas, kes julgustas lastekaitsetöötajaid ka omavahel rohkem koostööd tegema ja üksteist toetama. „Need, kes on pühendunud teiste aitamisele, kipuvad mõnikord iseennast tagaplaanile jätma. Seetõttu on vajalik hoolitseda ka enda emotsionaalse heaolu eest.”

 

Tervise Arengu Instituut ja MTÜ Lastekaitse Liit on aastaid pakkunud lastekaitsetöötajatele regulaarselt erinevaid täiendõppevõimalusi. „Lastekaitsetöötajad, kellele abivajavatest lastest teatada, vajavad tihti ka ise tuge, et laste jaoks kogu aeg olemas olla. Kogukonna laste heaolu sõltub aga osaliselt sellestki, kui hästi on tagatud vastava omavalitsuse lastekaitsetöötaja heaolu, st kas tal on piisavalt aega, oskusi, ressurssi ja teenuseid, mida nii ennetuseks kui ka abivajaduse korral pakkuda. Lastekaitsetöötajad on eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada abivajavate laste ja perede heaolu,” rõhutas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Ühtlasi kinnitas Ojala, et Lastekaitse Liidul on hea meel, et suvekooli näol on koostöös heade partneritega võimalik lastekaitsetöötajatele pakkuda nii uusi teadmisi ja oskusi kui neid ka nende vastutusrikkas ametis väärtustada.

Lastekaitsetöötajate suvekooli rõhuasetus on sellel aastal laste osalusel ja kaasamisel, vaimsel tervisel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis lastekaitsetöötaja igapäevatöös vajavad kõrgendatud tähelepanu. Uuringud näitavad, et lastekaitsetöös on pandeemia ajal olnud mitmeid asjaolusid, mis teevad töö tavapärasest keerulisemaks. Seega on selle aasta suvekoolis eriline tähelepanu pööratud lastekaitsetöötaja heaolu toetamisele. Teemade valikul on lähtutud lastekaitsetöötajate seas jaanuaris 2021 korraldatud küsitluse tulemustest ning ettekandeid ja töötubasid viivad läbi omal alal tuntud praktikud.

Osalejaid on Sillamäelt Saaremaani ja Mustamäelt Märjamaani, kokku üle saja lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti. Lastekaitsetöötajate tervise tagamiseks toimub suvekool sellel aastal veebis.

Suvekooli korraldavad MTÜ Lastekaitse Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumiga. Suvekool viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi
strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ raames.