Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule

8. juuni 2023

Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 03.06.2023 arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule. Määruses on toodud valdkondlikud programmid (hasartmängu- ja digisõltuvus, vaimse tervise huvikaitse, psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine, elanikkonna esmaabioskuste edendamine, tervislik toitumine ja liikumine, toiduabi), mille osas loodetakse avada sügisel taotlusvoorud. 

Lastekaitse Liit on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner alates 2020 (perioodil 2020-2022 ja 2023-2024), olles eelnevalt olnud aastakümneid partner läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toetusvoorude. On positiivne jälgida vabaühenduste rahastussüsteemi arengut, seega teeb head meelt ka käesoleva eelnõuga praktikas esinenud kitsaskohtade lahendamiseks planeeritu (nt, et nüüd toetakse valdkondlike programmide raames välisprojekti omafinantseeringu katmist, et kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid valdkondliku programmi eesmärkide täitmiseks).

Arvamuses tegi Lastekaitse Liit eelnõule süsteemi ühtlustamise eesmärkidest tulenevaid tähelepanekuid, muu hulgas kaasamiseks pakutud tähtaegade pikendamise, lastele suunatud tegevuste ja otsuste puhul laste kaasamise vajalikkuse, taotleja tegutsemisaja nõude ja tõenduspõhisuse tõendamise jne teemadel.