Juuli ja august 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

14. september 2022

"Kõikidel klassiruumidel ei ole nelja seina."
- Anonüümne

Juulikuu oli Lastekaitse Liidus puhkuste aeg, seevastu augustis jätkusid ettevalmistused ja tegevused suure hooga. Augusti alguses kogunesid kahepäevasesse suvekooli Remnikul üle 100 lastekaitsetöötaja. Suvekoolis oli rõhuasetus koostööl, vaimsel tervisel, meediapädevusel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis lastekaitsetöötaja igapäevatöös vajavad kõrgendatud tähelepanu.

Meie mitmed tegevused on just suunatud lapsevanematele ja õpetajatele, seega hakkasid kibekiired ettevalmistused kõikides meie programmides ja projektides.  “Kiusamisest Vabaks!” programmi koordinaatorid valmistasid ette ja viisid läbi koolitusi õpetajatele nii lasteaedades kui koolides, samuti hakkas vaikselt trükisoojaks muutma ka Märka Last erinumber, mis nägi ilmavalgust augusti lõpus.

Targalt Internetis projektis tehti kokkuvõtteid ja valmistuti samuti sügiseks.

Koolialguse traditsiooniks saanud Koolirahu avatseremooniast kuuleb juba meie järgmises kuukirjas.

Kõikidel klassiruumidel ei ole nelja seina – suvi ongi just ideaalne aeg õppida enda jaoks ja enda kohta midagi looduses, õues… Soojalt soovitame jätkata ka sügisel! 

Tutvu juuli ja augusti kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

Harno Teeviit Juunior sisuloome hanke võitmine, projekti algus 15. august.

www.lastekaitseliit.ee / Instagram / www.markalast.ee

 • Lapse õiguste saadik Inger-Paula Ude käis taskuhäälingus jagamas oma mõtteid raamatute lugemisest ja maailma kogukonnaliikmeks olemise teemadel. Täpsem info.
 • Lapse õiguste saadik Alide Kristine Alba ning tunnustatud noortekirjanik Ene Sepp vestlesid “Ausalt ja avatult” teemadel: Mida tähendab ausus kirjaniku ja noore jaoks? Elus ja kirjanduses?; Millistest teostest tunnevad noored enim puudust praegusel ajal? Kui palju kirjanikud kasutavad reaalsest elust pärit situatsioone enda loomingus? Täpsem info.
 • Laste õiguste saadik Alide Kirstine Alba avaldas pärast Eesti Noorsooteatri suvelavastuse “Hommikuvalgus” vaatamist mõtteid ja soovitusi, kuidas ennast aidata ning millised on need väikesed asjad, millega alustada. Alide jagas südamesse läinud loo kohta mõtteid: “Igal lapsel on omad asjad, oma lugu, nad on nii erinevad, aga samas nii sarnased”. Kurbus andis Alidele motivatsiooni, et tulevikus kõik lapsed ära päästa. Alide video.
 • Laste õiguste saadikute mentor Carmen Piiroja avaldas samuti mõtteid peale lavastuse “Hommikuvalgus” vaatamist. “Kuidas end aidata, kui oled üksi jäänud? Ma ise mõtlen läbi, miks ma nii tunnen, mis seda tunnet põhjustas ja selliseid küsimusi läbi arutades võib vastuse leida. Vahest tuleb Sinu juurde inimene, kellelt Sa kõige vähem abi ootasid.” Carmeni video
 • 12. augustil toimunud Arvamusfestivalil kutsus Lastekaitse Liit täiskasvanute ja laste ühise arutelu ja rühmatöö koosmõjul kaasa mõtlema teemal, kuidas õpetada lastele headust ja sallivust. Lapse õiguste saadikud Marilin Tisler ja Marii Eleen Mõtsnik üheskoos eripedagoog Barbi Valdmanni ja programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja-praktik Sigrit Nigulasega arutlesid “Inspireerivad raamatud” saatejuhi Triin Sööääre modereerimisel publikuga ühiselt, kuidas luua erinevates keskkondades soosivad tegurid headuse õpetamiseks. Täpsem info
 • Arvamusfestivali arutelu “Laste sõnum ÜRO Lapse Õiguste Komiteele” vedasid Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik Marilyn Lempu ning Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud Andra Reinomägi ja Margit Sarv . Täpsem info
 • Viimastel suvepävadel võtsime kokku ka ISPCAN Noortefoorumil toimunud tegevustest ja esitasime aruande Põhjamaade Ministrite Nõukojale.

Lastekaitse Liidu vanematekogu kohtumine leidis aset 28.augustil, mil Liidu juhataja tutvustas Vanematekogule büroo suviseid tegevusi ja edasisi plaane, sh novembris toimuva konverentsi sisu.

 • Teemasisendid „Eesti 2035“ arvamusrännakuks
 • Sisend Sotsiaalministeeriumile, sotsiaalkaitseministrile ja SKA LHO´le lastekaitsetöötajate vajaduste osas – tagasiside suvekoolist Samal poolel – lapse poolel.
 • Sisend USA Suursaatkonnale Eestis – aastaaruanne inimõiguste olukorrast – lapse õiguste perspektiivist
 • Laste Vaimse Tervise Keskuse 2022 aasta konverentsil “Transsooline noor ja vaimne tervis“
 • Koolirahu tseremoonia korraldusmeeskonnas koos Koolirahu partnerite ja Paide linnaga – loe Koolirahust täpsemalt
 • Viru Vangla Vanglakomisjoni koosolekul
 • Eurochild noortekogu koordinaatorite koosolekul
 • Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi väljakuulutamise ettevalmistustöös koos Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja ACE Logistics Estoniaga

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Suveperioodil oli “Kiusamisest vabaks!” meeskonna fookuses septembrikuise “Märka Last” “Kiusamisest vabaks!” eriväljaande toimetamine ja kujundamine. Valmis ajakirja on võimalik lugeda siit
 • Olime kaasatud kirjanik Margo Partsi uue lasteraamatu “Võlukalli saladus” loomisesse. Andsime oma panuse, et raamatutegelaste kohtumine Sõber Karuga oleks raamatus võimalikult ehe sellele, milline ta on lasteaedades ning koolides. Peagi valminud raamatule, kus osa saab tõepoolest ka Sõber Karu, on võimalik hoogu anda Hooandja lehel. Programm toetas hoo andmist “Kiusamisest vabaks!” meenetega. 
 • Augustikuus alustasime esimeste selle hooaja “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitustega. 23. augustil toimus “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitus Kohtla-Järve Krsklinna Põhikoolile ning 26. augustil Järveküla Kooli kooliperele. 29. augustil aga oli võimalik koolide põhikoolitusest osa saada kõigil neil haridusasutuste spetsialistidel, kelle kool on programmiga liitunud juba varem, kuid neil on mingil põhjusel koolitus saamata jäänud. Paralleelselt selle koolitusega toimus samal päeval ka venekeelne Ida-Virumaa lasteaedade meeskondade põhikoolitus Narvas. Septembris jätkame põhikoolitustega lasteaedadele ning sõimede ja hoidudele. 
 • Koostasime 2022/2023. õppeaasta esimesed septembrikuu tunnikavad, mis on pühendatud rahvusvahelisele rahupäevale, mida tähistatakse 21. septembril. Päev loob hea võimaluse, et arutleda lastega rahust maailmas, kodumaal, oma rühmas või klassis kui ka igaühe sisemisest rahust. Tunnikavad on eesti ja vene keeles kättesaadavad programmi koduleheküljel

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • Juulis andsime välja kokkuvõtliku aruande avalikkusele “Targalt internetis märts 2021 – mai 2022”, millest leiab info olulisematest sündmustest ja uuematest projekti raames välja antud  teavitusmaterjalidest.
 • Koostasime „Targalt internetis VI“ projekti lõpparuande ja esitasime selle Euroopa Komisjonile. Tegelesime projekti “Targalt internetis VII” tööplaanide koostamise ja dokumentatsiooniga.
 • 10. juulil osalesime üritusel “Jääajakeskus 10”, kus osalejad said mängida Targalt internetis põrandamängu “Reis läbi interneti” ning vastata digikeskkonnaalastele küsimustele.
 • 1.augustil toimus Lastekaitse Liidus koosolek Siseministeeriumi esindaja B. Haagega, et arutada Lastekaitse Liidu arvamust Euroopa Komisjoni määruse ettepaneku laste seksuaalse kuritarvitamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks kohta.
 • Koostasime ajakirja Märka Last septembri numbrisse artikli “Mida fotode ja videote tegemisel ja internetis jagamisel silmas pidada? Tööriistad lastega arutelude läbiviimiseks.” ning valmistasime ette koolidele suunatud temaatilist kampaaniat.
 • Tegime ettevalmistusi osalemiseks sügisel toimuvatel Turvalise interneti Foorumi ja DigiGen kohtumistel.
 • Juulis ja augustis toimus vihjeliini teadete käitlemine ning koostöö projektiga Arachnid. 
 • Mitmed ettevõtted on toetanud projekti: ACE Logistics annetas 3000 eurot, Pfizer 30 arvutiga, Kaubamaja kõrvaklappidega
 • Ettevalmistused sügiseseks kooliaastaks, jätkuv koostöö Telia Eesti ja iDeal Grupiga.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu / Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse Facebook / Remniku õppe- ja puhkekeskuse Facebook

 • Esialgne kokkuvõte 2022. aasta hooaja kohta: Pivarootsis lastelaagrist sai osa 570 ja Remniku lastelaagrist 2110 last.
 • Pivarootsi laagris lapsed peamiselt Harjumaalt ja Tallinnast.
 • Remniku laagris lapsed Tallinnast ja Ida- Virumaalt.
 • Lisaks korraldati õpilaste töömalev (koostöös Saue Noortekeskusega ja Mäetaguse Noortekeskusega

Suvel Facebookis

Aitäh meie toetajatele!